Plan lekcji
Rok szkolny 2018/2019, semestr II
3A      3B      3C      3D      3E      3F

3A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  
 
J. rosyjski
35
J. niemiecki
32
 
 
J. angielski
35
J. angielski
30
 
 
WF chł.
 
WF dz.
 
 
 
8.55 - 9.40 J. angielski
41
J. angielski
40
J. polski
57
J. polski
57
 
 
WF chł.
 
WF dz.
 
WF chł.
 
9.50 - 10.35 Biologia
51
Geografia
53
Chemia
62
WOS
36
J.polski
60
10.45 - 11.30 J. polski
39
Historia
36
Religia
40
Geografia
53
Fizyka
17
11.55 - 12.40 J. polski
39
Matematyka
60
Matematyka
60
Matematyka
60
J. angielski
41
J. angielski
35
13.05 - 13.50 Matematyka
60
Fizyka
17
J. niemiecki
32
J. rosyjski
43
Historia
36
Plastyka
24
14.00 - 14.45 Informatyka
34
Informatyka
55
Technika
62
WF dz.
 
 
 
Religia
40
G. wychowawcza
32
14.55 - 15.40 Chemia
62
WF dz.
 
WF chł.
 
WF dz.
 
 
 
WF dz.
 
 

3B
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 J. niemiecki
32
J. rosyjski
35
WDŻ
38
Matematyka
61
WF dz.
 
WF chł.
 
 
8.55 - 9.40 Fizyka
17
Geografia
53
Chemia
62
WF dz.
 
WF chł.
 
 
 
WF chł.
 
9.50 - 10.35 J. angielski
41
J. angielski
40
Matematyka
61
J. angielski
36
J. angielski
30
Geografia
53
Matematyka
30
10.45 - 11.30 Biologia
51
Historia
37
J.polski
56
J. polski
56
G. wychowawcza
51
11.55 - 12.40 J. polski
39
Technika
53
Religia
40
Matematyka
61
Plastyka
24
13.05 - 13.50 Informatyka
34
Informatyka
55
J. polski
58
 
 
J. rosyjski
43
Religia
40
Historia
37
14.00 - 14.45 WF dz.
 
 
 
Fizyka
17
 
WOS
36
J. angielski
41
J. angielski
35
14.55 - 15.40 WF dz.
 
 
 
 
 
WF chł.
 
 
J. niemiecki
32
 
 
 
 

3C
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 J. angielski
41
J. angielski
40
 
 
Informatyka
34
Informatyka
55
Fizyka
17
Matematyka
59
8.55 - 9.40 Matematyka
59
WF dz.
 
 
 
J. angielski
35
J. angielski
30
J. polski
58
Matematyka
59
9.50 - 10.35 J. polski
58
Religia
40
G. wychowawcza
36
Matematyka
59
Technika
35
10.45 - 11.30 Chemia
24
J. polski
58
J. polski
58
Geografia
32
Historia
32
11.55 - 12.40 Biologia
51
Fizyka
17
J. polski
58
WOS
53
Geografia
32
13.05 - 13.50 WF dz.
 
WF chł.
 
Historia
36
Plastyka
24
J. niemiecki
58
J. rosyjski
30
J. angielski
41
J. angielski
35
14.00 - 14.45 WF dz.
 
 
 
 
 
WF chł.
 
Religia
40
WF dz.
 
 
 
WF dz.
 
WF chł.
 
14.55 - 15.40  
 
J. niemiecki
58
J. rosyjski
43
 
 

3D
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 G. wychowawcza
36
Hiostoria
36
WDŻ
32
J. angielski
32
J. angielski
51
 
 
8.55 - 9.40 J. niemiecki
32
J. rosyjski
35
Religia
40
Matematyka
61
WOS
36
J. angielski
41
J. angielski
43
9.50 - 10.35 J. polski
56
Fizyka
17
Biologia
51
J. polski
56
J. polski
39
10.45 - 11.30 J. polski
56
Matematyka
61
Fizyka
17
Matematyka
61
Technika
35
11.55 - 12.40 Chemia
62
Geografia
32
J. polski
56
Historia
36
Matematyka
30
13.05 - 13.50  
 
WF chł.
 
J. angielski
41
J. angielski
40
Religia
40
Geografia
32
Biologia
32
14.00 - 14.45  
 
WF dz.
 
WF chł.
 
J. niemiecki
32
J. rosyjski
44
WF dz.
 
WF chł.
 
 
 
WF chł.
 
14.55 - 15.40  
WF dz.
 
 
 
Muzyka
35
WF dz.
 
 
 
 
 
WF chł.
 

3E
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 Matematyka
60
 
 
J. rosyjski
32
J. polski
39
J. angielski
51
J. angielski
43
8.55 - 9.40 Matematyka
60
Biologia
51
Rligia
40
J. angielski
51
Fizyka
17
9.50 - 10.35 J. polski
38
Historia
37
J. polski
38
Historia
37
Geografia
32
10.45 - 11.30 J. polski
38
Geografia
32
Chemia
51
Matematyka
60
Matematyka
60
11.55 - 12.40 WF dz.
 
WF chł.
 
WF dz.
 
WF chł.
 
Muzyka
35
Religia
40
Biologia
51
13.05 - 13.50 Chemia
62
Technika
62
G. wychowawcza
41
WF dz.
 
WF chł.
 
WOS
36
14.00 - 14.45  
J. angielski
41
J. niemiecki
58
 
 
J. niemiecki
57
J. rosyjski
30
J. polski
56
14.55 - 15.40  
 
 
WDŻ
36
WF dz.
 
WF chł.
 

3F
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  
Biologia
53
Chemia
62
 
 
8.55 - 9.40  
 
J. rosyjski
35
Historia
37
Biologia
51
Matematyka
59
Technika
35
9.50 - 10.35 Matematyka
59
Geografia
32
Religia
40
J. angielski
32
Matematyka
59
10.45 - 11.30 Fizyka
17
Religia
40
J. polski
57
Historia
37
J. angielski
41
11.55 - 12.40 WF dz.
 
WF chł.
 
WF dz.
 
WF chł.
 
J. polski
57
Geografia
32
J. polski
57
13.05 - 13.50 J. polski
57
Matematyka
59
Muzyka
35
WF dz.
 
WF chł.
 
J. polski
57
14.00 - 14.45 Chemia
62
J. angielski
40
J. niemiecki
58
J. rosyjski
43
J. niemiecki
57
 
 
WOS
36
14.55 - 15.40 G. wychowawcza
61
 
 
 
WF dz.
 
WF chł.