Plan lekcji
Rok szkolny 2017/2018, semestr I


3A3B3C3D3E
3F3G2A2B2C
2D2E2F

3A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 chemia
Kozioł
61
geografia
Ogrodnik
32
godz.wych.
Mołda
56
fizyka
Sławecki
64
historia
KGrabowska
38
8.55 fizyka
Sławecki
64
j.pol.
Mołda
56
religia
Sijko
40
geografia
Ogrodnik
32
religia
Sijko
40
9.50 j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pęska
58
matematyka
Strękowska
24
z.techn.
Skarżyński
26
j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pęska
58
j.pol.
Mołda
56
10.45 matematyka
Strękowska
24
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
j.pol.
Mołda
56
j.pol.
Mołda
56
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
11.45 biologia
Pac
51
historia
KGrabowska
38
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.2
Piórkowska
41
chemia
Kozioł
61
j.ang.1
Orłowska
39
j.ang.2
Piórkowska
41
12.45 j.pol.
Mołda
56
wos
Skibińska
36
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
matematyka
Strękowska
24
z.art.m
Stańczyk
35
13.40 wdżwr
Skibińska
36
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.2
Piórkowska
41
matematyka
Strękowska
24
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
matematyka
Strękowska
243B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pęska
58
geografia
Dmochowska
30
j.niem.
Pęska
58
geografia
Dmochowska
30
religia
Sijko
40
8.55 historia
Gontarski
37
biologia
Pac
51
j.pol.
Pęska
58
j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Przestrzelska
26
matematyka
Krajewska
59
9.50 chemia
Kozioł
61
matematyka
Krajewska
59
religia
Sijko
40
wos
Skibińska
36
j.ang.1
Orłowska
41
j.ang.2
Przestrzelska
44
10.45 j.pol.
Pęska
58
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
matematyka
Krajewska
59
biologia
Pac
51
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
11.45 z.art.m
Stańczyk
35
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.2
Przestrzelska
44
historia
Gontarski
37
j.pol.
Pęska
58
godz.wych.
Gontarski
37
12.45 matematyka
Krajewska
59
j.pol.
Pęska
58
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
fizyka
Kowalczyk
64
j.pol.
Pęska
58
13.40   wdżwr
Skibińska
36
j.ros.
Dąbrowska
43
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
z.techn.
Skarżyński
263C


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 biologia
Kulesza
53
j.pol.
Piech
57
geografia
Dmochowska
30
religia
Kierski
40
matematyka
Krajewska
59
8.55 j.pol.
Piech
57
biologia
Kulesza
53
historia
KGrabowska
38
fizyka
Sławecki
64
j.pol.
Piech
57
9.50 godz.wych.
Kulesza
53
j.ang.1
Piórkowska
41
j.ang.2
Przestrzelska
44
matematyka
Krajewska
59
z.art.m
Stańczyk
35
z.techn.
Skarżyński
26
10.45 wos
Skibińska
36
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
j.pol.
Piech
57
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
11.45 matematyka
Krajewska
59
religia
Kierski
40
fizyka
Sławecki
64
j.ang.1
Piórkowska
41
j.ang.2
Przestrzelska
26
j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
12.45 geografia
Dmochowska
30
matematyka
Krajewska
59
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
chemia
Mioduszewska
62
wdżwr
Skibińska
36
13.40 j.ang.1
Piórkowska
41
j.ang.2
Przestrzelska
44
historia
KGrabowska
38
j.pol.
Piech
57
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
 3D


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wf chł.
MorysewiczW
sz2
j.ang.1
Piórkowska
41
j.ang.2
Przestrzelska
44
chemia
Mioduszewska
62
matematyka
Jamiołkowska
60
godz.wych.
Mystkowska
58
8.55 geografia
Dmochowska
30
religia
Kierski
40
matematyka
Jamiołkowska
60
j.pol.
Mystkowska
58
j.pol.
Mystkowska
58
9.50 biologia
Pac
51
matematyka
Jamiołkowska
60
j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
MorysewiczW
sz2
10.45 historia
KGrabowska
38
j.pol.
Mystkowska
58
j.pol.
Mystkowska
58
religia
Kierski
40
matematyka
Jamiołkowska
60
11.45 wos
Skibińska
36
biologia
Pac
51
z.art.p
Rusiecka
24
informatyka1
EMorysewicz
34
informatyka2
Trochimowicz
55
z.techn.
Skarżyński
26
12.45 j.ang.1
Piórkowska
41
j.ang.2
Przestrzelska
44
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
MorysewiczW
sz2
fizyka
Sławecki
64
j.ang.1
Piórkowska
41
j.ang.2
Przestrzelska
26
j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
13.40 j.pol.
Mystkowska
58
  wf dz.
Brzóska
sz4
historia
KGrabowska
38
geografia
Dmochowska
303E


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wf chł.
MorysewiczW
sz2
matematyka
Jamiołkowska
60
matem.wsp
Biała
matematyka
Jamiołkowska
60
matem.wsp
Biała
informatyka1
EMorysewicz
34
informat. wsp
Gontarski
j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
8.55 chemia
Mioduszewska
62
chemia wsp
Kozioł
j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
j.ros.
Dąbrowska
43
j.ros.wsp
Łętowska
j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
matematyka
Jamiołkowska
60
matem.wsp
Biała
9.50 historia
KGrabowska
38
hist.wsp
Gontarski
biologia
Pac
51
biologia wsp
Kulesza
geografia
Dmochowska
30
geogr.wsp
Kulesza
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
MorysewiczW
sz2
10.45 j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
religia
Zaremba
39
fizyka
Sławecki
64
fizyka wsp
Kowalczyk
matematyka
Jamiołkowska
60
matem.wsp
Biała
historia
KGrabowska
38
hist.wsp
Gontarski
11.45 j.ros.
Dąbrowska
43
j.ros.wsp
Łętowska
j.ang.1
JastrzębskiJ
32
j.ang.2
Kotowska
j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
religia
Zaremba
39
geografia
Dmochowska
30
geogr.wsp
Kulesza
12.45 wos
Skibińska
36
wos.wsp
Gontarski
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
MorysewiczW
sz2
z.art.p
Rusiecka
24
z.art.plast.wsp
Gontarski
j.ang.1
JastrzębskiJ
32
j.ang.2
Kotowska
j.ang.1
JastrzębskiJ
41
j.ang.2
Kotowska
13.40 z.techn.
Skarżyński
26
z.techn. wsp
Gontarski
godz.wych.
Jamiołkowska
60
wf dz.
Brzóska
sz4
chemia
Mioduszewska
62
chemia wsp
Kozioł
wdżwr
Skibińska
36
wdżwr wsp
Kulesza3F


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.niem.
Pęska
58
chemia
Tomżyńska
62
j.niem.
Pęska
58
j.ros.
Dąbrowska
43
j.pol.
Mołda
56
chemia
Tomżyńska
62
8.55 historia
KGrabowska
38
religia
Zaremba
39
godz.wych.
Dmochowska
30
geografia
Dmochowska
30
religia
Zaremba
39
9.50 fizyka
Sławecki
64
geografia
Dmochowska
30
j.pol.
Mołda
56
informatyka1
EMorysewicz
34
informatyka2
Trochimowicz
55
historia
KGrabowska
38
10.45 matematyka
Krajewska
59
j.ang.1
Kotowska
32
j.ang.2
Przestrzelska
44
z.art.p
Rusiecka
24
j.ang.1
Kotowska
32
j.ang.2
Przestrzelska
26
z.techn.
Skarżyński
26
11.45 j.pol.
Mołda
56
j.pol.
Mołda
56
matematyka
Krajewska
59
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
j.ang.1
Kotowska
40
j.ang.2
Przestrzelska
44
12.45 biologia
Pac
51
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
wos
Skibińska
36
matematyka
Krajewska
59
j.pol.
Mołda
56
13.40 j.ros.
Dąbrowska
43
matematyka
Krajewska
59
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
  wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz13G


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 historia
Gontarski
37
religia
Zaremba
39
j.pol.
Łętowska
57
j.pol.
Łętowska
57
matematyka
Jamiołkowska
60
8.55 wos
Skibińska
36
matematyka
Jamiołkowska
60
godz.wych.
Kowalczyk
62
j.ang
Piórkowska
41
z.techn.
Skarżyński
26
9.50 geografia
Dmochowska
30
fizyka
Kowalczyk
64
z.art.p
Rusiecka
24
matematyka
Jamiołkowska
60
j.pol.
Łętowska
58
10.45 chemia
Mioduszewska
62
j.pol.
Łętowska
57
historia
Gontarski
37
chemia
Mioduszewska
62
j.ang
Piórkowska
41
11.45 matematyka
Jamiołkowska
60
j.ang
Piórkowska
41
geografia
Dmochowska
30
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
fizyka
Kowalczyk
64
12.45 j.ros.
Dąbrowska
43
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
j.ros.
Dąbrowska
43
religia
Zaremba
39
biologia
Kulesza
53
13.40 j.pol.
Łętowska
57
  wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz1
informatyka1
Trochimowicz
55
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
JastrzębskiJ
sz12A


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wdżwr
Skibińska
36
biologia
Pac
51
religia
Sijko
40
muzyka
Stańczyk
35
biologia
Pac
51
8.55 wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
j.pol.
Mołda
56
informatyka1
EMorysewicz
34
informatyka2
Trochimowicz
55
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
9.50 j.pol.
Mołda
56
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
matematyka
Jamiołkowska
60
geografia
Ogrodnik
32
matematyka
Jamiołkowska
60
10.45 j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Piórkowska
41
fizyka
Kowalczyk
64
j.ang.2
Piórkowska
41
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Piórkowska
41
religia
Sijko
40
11.45 historia
KGrabowska
38
plastyka
Rusiecki
24
historia
KGrabowska
38
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
j.pol.
Mołda
56
12.45 matematyka
Jamiołkowska
60
matematyka
Jamiołkowska
60
chemia
Tomżyńska
62
godz.wych.
Pac
51
z.techn.
Skarżyński
26
13.40 eduk. dla bezp.
Tomżyńska
61
j.pol.
Mołda
56
wf dz.
Gutowski
sz3
wf chł.
MorysewiczW
sz2
fizyka
Kowalczyk
64
j.ros
Dąbrowska
43
j.niem.
Pęska
582B


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wf chł.
Gutowski
sz3
religia
Kierski
40
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
32
wdżwr
Skibińska
36
historia
DGrabowski
37
8.55 biologia
Kulesza
53
matematyka
Strękowska
24
biologia
Kulesza
53
j.pol.
Mołda
56
plastyka
Rusiecki
24
9.50 j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Piórkowska
41
geografia
Ogrodnik
32
informatyka1
EMorysewicz
34
informatyka2
Trochimowicz
55
j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Piórkowska
41
chemia
Tomżyńska
62
10.45 j.pol.
Mołda
56
j.pol.
Mołda
56
wf chł.
Gutowski
sz3
wf dz.
PęskaM
sz5
fizyka
Kowalczyk
64
muzyka
Stańczyk
35
11.45 eduk. dla bezp.
Tomżyńska
61
fizyka
Kowalczyk
64
j.pol.
Mołda
56
religia
Kierski
40
matematyka
Strękowska
24
12.45 z.techn.
Skarżyński
26
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.2
Piórkowska
41
matematyka
Strękowska
60
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
Gutowski
sz3
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
Gutowski
sz3
13.40 matematyka
Strękowska
24
wf dz.
PęskaM
sz5
historia
DGrabowski
38
godz.wych.
Strękowska
24
j.ros
Dąbrowska
432C


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 wf chł.
Gutowski
sz3
biologia
Kulesza
53
j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Przestrzelska
41
j.pol.
Mystkowska
58
plastyka
Rusiecki
24
8.55 j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pęska
58
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.2
Przestrzelska
44
z.techn.
Skarżyński
26
godz.wych.
Skibińska
36
historia
DGrabowski
37
9.50 matematyka
Krajewska
59
religia
Kierski
40
j.pol.
Mystkowska
58
religia
Kierski
40
matematyka
Krajewska
59
10.45 eduk. dla bezp.
Tomżyńska
61
matematyka
Krajewska
59
wf chł.
Gutowski
sz3
wf dz.
Brzóska
sz4
informatyka1
EMorysewicz
34
informatyka2
Trochimowicz
55
fizyka
Kowalczyk
64
11.45 geografia
Dmochowska
30
j.pol.
Mystkowska
58
biologia
Kulesza
53
chemia
Mioduszewska
62
muzyka
Stańczyk
35
12.45 j.pol.
Mystkowska
58
fizyka
Kowalczyk
64
matematyka
Krajewska
59
wf chł.
Gutowski
sz3
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
Gutowski
sz3
wf dz.
Brzóska
sz4
13.40 historia
DGrabowski
38
wf dz.
Brzóska
sz4
wdżwr
Skibińska
36
j.ang.2
Przestrzelska
26
j.ang.1
Orłowska
392D


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 fizyka
Sławecki
64
matematyka
Strękowska
24
informatyka1
EMorysewicz
34
informatyka2
Trochimowicz
55
j.ros
Dąbrowska
43
 
8.55 eduk. dla bezp.
Tomżyńska
61
geografia
Dmochowska
30
fizyka
Sławecki
64
muzyka
Stańczyk
35
historia
KGrabowska
38
9.50 chemia
Mioduszewska
62
j.pol.
Mołda
56
j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Piórkowska
41
j.pol.
Mołda
56
religia
Zaremba
39
10.45 z.techn.
Skarżyński
26
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.2
Piórkowska
41
godz.wych.
KGrabowska
38
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
MorysewiczW
sz2
j.pol.
Mołda
56
11.45 j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Piórkowska
41
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
MorysewiczW
sz2
matematyka
Strękowska
24
wf dz.
PęskaM
sz5
wf chł.
MorysewiczW
sz2
12.45 matematyka
Strękowska
24
historia
KGrabowska
38
biologia
Kulesza
53
biologia
Kulesza
53
matematyka
Strękowska
24
13.40 j.pol.
Mołda
56
plastyka
Rusiecki
24
  religia
Zaremba
39
j.niem.
Pawelec-Kacprzak
322E


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 j.ang.1
Orłowska
41
historia
DGrabowski
38
  j.ang.2
Przestrzelska
26
religia
Zaremba
39
8.55 biologia
Pac
51
eduk. dla bezp.
Tomżyńska
61
j.ang.1
Orłowska
44
j.ang.2
Przestrzelska
41
matematyka
Jamiołkowska
60
biologia
Pac
51
9.50 z.techn.
Skarżyński
26
religia
Zaremba
39
fizyka
Kowalczyk
64
j.pol.
Piech
57
j.pol.
Piech
57
10.45 matematyka
Jamiołkowska
60
matematyka
Jamiołkowska
60
matematyka
Jamiołkowska
60
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
Gutowski
sz3
j.ang.1
Orłowska
39
j.ang.2
Przestrzelska
44
11.45 j.pol.
Piech
57
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
Gutowski
sz3
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
Gutowski
sz3
fizyka
Kowalczyk
64
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
Gutowski
sz3
12.45 chemia
Tomżyńska
62
plastyka
Rusiecki
24
j.pol.
Piech
57
informatyka1
EMorysewicz
34
informatyka2
Trochimowicz
55
geografia
Dmochowska
30
13.40 muzyka
Stańczyk
35
j.ros.
Dąbrowska
43
j.niem.
Pęska
58
godz.wych.
Tomżyńska
61
historia
DGrabowski
37
 2F


  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 chemia
Tomżyńska
62
chemia wsp
Mioduszewska
  fizyka
Sławecki
64
fizyka wsp
Kowalczyk
j.ros
Dąbrowska
43
godz.wych.
Mioduszewska
61
8.55 j.ang.2
Piórkowska
41
j.ang.1
Orłowska
matematyka
Krajewska
59
matem.wsp
Biała
informatyka1
EMorysewicz
34
informat. wsp
Biała
informatyka2
Trochimowicz
55
religia
Kierski
40
eduk. dla bezp.
Tomżyńska
61
eduk. wsp
Łętowska
9.50 j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
historia
DGrabowski
38
hist.wsp
KGrabowska
fizyka
Sławecki
64
fizyka wsp
Kowalczyk
plastyka
Rusiecki
24
plast.wsp
Gontarski
10.45 geografia
Dmochowska
30
geogr.wsp
Kulesza
biologia
Pac
51
biologia wsp
Kulesza
j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
j.pol.
Piech
57
j.pol.wsp
Łętowska
11.45 z.techn.
Skarżyński
26
z.techn. wsp
Gontarski
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
biologia
Pac
51
biologia wsp
Kulesza
wf chł.
MorysewiczW
sz2
wf dz.
Brzóska
sz4
12.45 muzyka
Stańczyk
35
muz.wsp
Łętowska
religia
Kierski
40
j.ang.1
Orłowska
26
j.ang.2
Piórkowska
historia
DGrabowski
38
hist.wsp
KGrabowska
j.ang.1
Orłowska
39
j.ang.2
Piórkowska
13.40 matematyka
Krajewska
59
matem.wsp
Biała
j.niem.
Pęska
58
matematyka
Krajewska
59
matem.wsp
Biała
matematyka
Krajewska
59
matem.wsp
Biała