Plan lekcji
Rok szkolny 2018/2019, semestr I
3A      3B      3C      3D      3E      3F

3A
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  
 
J. rosyjski
36
J. niemiecki
35
 
 
J. angielski
30
J. angielski
57
 
 
WF chł.
 
WF dz.
 
 
 
8.55 - 9.40 J. angielski
41
J. angielski
43
J. polski
57
Chemia
62
 
 
WF chł.
 
WF dz.
 
WF chł.
 
9.50 - 10.35 Biologia
51
Geografia
53
J. polski
57
WOS
36
Matematyka
60
10.45 - 11.30 J. polski
57
Historia
36
Biologia
51
Geografia
53
Fizyka
17
11.55 - 12.40 J. polski
57
Matematyka
60
Religia
40
Matematyka
60
J. angielski
41
J. angielski
35
13.05 - 13.50 Matematyka
60
Muzyka
62
J. niemiecki
32
J. rosyjski
44
Historia
36
G. wychowawcza
56
14.00 - 14.45  
 
WF chł.
 
Technika
36
WF dz.
 
 
 
Religia
40
J. polski
57
14.55 - 15.40   WF dz.
 
 
 
WF dz.
 
 
 
WF dz.
 
 
 
WDŻ
36

3B
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 J. niemiecki
32
J. rosyjski
36
Geografia
53
Chemia
62
WF dz.
 
WF chł.
 
 
8.55 - 9.40 Fizyka
17
Religia
40
Matematyka
61
WF dz.
 
WF chł.
 
 
 
WF chł.
 
9.50 - 10.35 J. angielski
41
J. angielski
40
Matematyka
61
J. angielski
30
J. angielski
62
Geografia
53
Matematyka
30
10.45 - 11.30 J. polski
56
Historia
37
J.polski
56
J. polski
56
Matematyka
30
11.55 - 12.40 Biologia
51
G. wychowawcza
53
Muzyka
35
Matematyka
61
Biologia
51
13.05 - 13.50 Chemia
62
J. polski
58
 
 
J. rosyjski
44
Religia
40
Historia
37
14.00 - 14.45 WF dz.
 
WF chł.
 
J. polski
58
 
WOS
36
J. angielski
41
J. angielski
35
14.55 - 15.40 WF dz.
 
 
 
Technika
36
 
J. niemiecki
32
 
 
J. angielski
41
J. angielski
35

3C
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45 J. angielski
41
J. angielski
40
Geografia
32
WDŻ
36
WF dz.
 
 
 
Matematyka
59
8.55 - 9.40 Matematyka
59
G. wychowawcza
36
J. angielski
30
J. angielski
57
J. polski
58
Matematyka
59
9.50 - 10.35 J. polski
58
Religia
40
J. polski
58
Matematyka
58
Technika
39
10.45 - 11.30 Biologia
51
J. polski
58
J. polski
58
Historia
32
Biologia
51
11.55 - 12.40 Chemia
62
Fizyka
17
Chemia
62
WOS
53
Geografia
32
13.05 - 13.50  
 
WF chł.
 
Historia
36
Muzyka
35
J. niemiecki
58
J. rosyjski
30
J. angielski
41
J. angielski
35
14.00 - 14.45  
WF dz.
 
WF chł.
 
Religia
40
 
 
WF chł.
 
WF dz.
 
 
 
14.55 - 15.40  
WF dz.
 
 
 
J. niemiecki
58
J. rosyjski
43
 
 

3D
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  
Religia
40
Matematyka
61
Informatyka
34
Informatyka
55
Technika
24
8.55 - 9.40 J. niemiecki
32
J. rosyjski
36
Geografia
32
WOS
36
J. angielski
32
J. angielski
53
J. angielski
41
J. angielski
43
9.50 - 10.35 J. polski
56
Historia
36
Biologia
51
J. polski
56
J. polski
56
10.45 - 11.30 Plastyka
24
Matematyka
61
Fizyka
17
Matematyka
61
J. polski
56
11.55 - 12.40 Chemia
39
G. wychowawcza
36
J. polski
56
Historia
36
Matematyka
30
13.05 - 13.50 WF dz.
 
WF chł.
 
J. angielski
41
J. angielski
40
Religia
40
Geografia
32
Chemia
62
14.00 - 14.45 WF dz.
 
 
 
 
 
WF chł.
 
J. niemiecki
32
J. rosyjski
44
WF dz.
 
WF chł.
 
 
 
WF chł.
 
14.55 - 15.40  
 
 
WF dz.
 
 
 
 

3E
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  
J. rosyjski
30
 
 
Biologia
51
J. angielski
53
J. angielski
43
8.55 - 9.40 Matematyka
60
J. polski
38
Rligia
40
Informatyka
34
Informatyka
55
Fizyka
17
9.50 - 10.35 J. polski
38
Historia
37
J. polski
38
Historia
37
Geografia
32
10.45 - 11.30 J. polski
38
Geografia
32
Chemia
62
Matematyka
60
Matematyka
60
11.55 - 12.40 WF dz.
 
WF chł.
 
WF dz.
 
WF chł.
 
Matematyka
60
Religia
40
Plastyka
24
13.05 - 13.50 Fizyka
17
Technika
17
G. wychowawcza
62
WF dz.
 
WF chł.
 
WOS
36
14.00 - 14.45  
J. angielski
41
 
 
J. niemiecki
58
J. rosyjski
30
J. niemiecki
57
J. polski
56
14.55 - 15.40  
 
 
 
WF dz.
 
WF chł.
 

3F
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  
WDŻ
36
Informatyka
34
Informatyka
55
Fizyka
17
 
8.55 - 9.40  
 
J. rosyjski
36
Historia
37
Biologia
51
Matematyka
59
Technika
39
9.50 - 10.35 Matematyka
59
Geografia
32
Religia
40
J. angielski
32
Matematyka
59
10.45 - 11.30 Fizyka
17
Religia
40
J. polski
57
Historia
37
J. angielski
41
11.55 - 12.40 WF dz.
 
WF chł.
 
WF dz.
 
WF chł.
 
J. polski
57
Geografia
32
J. polski
57
13.05 - 13.50 J. polski
57
Matematyka
59
Plastyka
24
WF dz.
 
WF chł.
 
J. polski
57
14.00 - 14.45 Chemia
62
J. angielski
40
J. niemiecki
58
J. rosyjski
44
J. niemiecki
57
 
 
WOS
36
14.55 - 15.40 G. wychowawcza
62
 
 
 
WF dz.
 
WF chł.