top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
O szkole

Nasza szkoła jest jedną z największych szkół gimnazjalnych w woj. podlaskim. W roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza do niej 618 uczniów, podzielonych na 24 oddziały. O poziomie edukacyjnym świadczą nasze osiągnięcia i sukcesy w wielu dziedzinach: w konkursach przedmiotowych (w ubiegłym roku 18 finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i 11 tytułów Laureata, w tym roku szkolnym 16 finalistów i 13 tytułów laureata), tematycznych, plastycznych i innych artystycznych, w rywalizacji sportowej w dyscyplinach, które preferujemy.

Nad naszym wychowaniem i edukacją czuwa 62 nauczycieli (w tym oczywiście dyrekcja).Jesteśmy szkołą, która już od roku 1999 posiada pełny monitoring, dlatego m.in. dzięki temu możemy się czuć w niej bezpiecznie. W 2007 roku system monitoringu został jeszcze rozbudowany i obecnie w szkole pracuje 16 kamer, a obraz z każdej z nich jest rejestrowany 24 godziny na dobę.

Do dyspozycji mamy: 36 sal lekcyjnych, samodzielne boksy szatniowe dla każdego oddziału, halę sportową o wymiarach areny głównej - 44 x 24 m, która jest dzielona kotarami na 3 części, sala do gimnastyki korekcyjnej, w której można ćwiczyć aerobik i salę do tenisa stołowego oraz od tego roku salę wyposażoną w komplet przyrządów do ćwiczeń: rowery stacjonarne, wiosła, orbitreki i inne.. W kompleksie naszej szkoły, po sąsiedzku (jesteśmy połączeni łącznikiem) funkcjonuje Miejska Pływalnia "Delfin" z której korzystamy bezpłatnie (dzięki władzom miasta) dwa dni w tygodniu (wtorek, środa) oraz boisko wielofunkcyjne i pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą, a także w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Kultury z salą widowiskowo-kinową.

Stołówka szkolna przygotowana jest do jednorazowego spożywania posiłków przez 120 uczniów. Jest to możliwe dzięki 3 paniom pracującym w kuchni. Nasza szkoła dysponuje wspaniale wyposażoną biblioteką i czytelnią (również multimedialną). Aktualnie w jej zbiorach mamy ok. 11 500 woluminów (kupionych po roku 1998, kiedy biblioteka rozpoczęła swoje istnienie), obejmujących nie tylko lektury szkolne ale i wydawnictwa niezbędne dla ucznia szkoły średniej, studenta i nauczyciela. Bardzo ważne jest to iż biblioteka dysponuje bardzo dużą ilością edukacyjnych środków multimedialnych (programy na CD, kasety wideo itp.)

W czytelni możemy skorzystać z ok. 30 tytułów prasy i wydawnictw, oraz uzyskać informacje z Internetu dzięki 8 stanowiskom komputerowym w czytelni multimedialnej, która jest włączona do szkolnej sieci internetowej.

Do swojej dyspozycji mamy dwie pracownie informatyczne (po 15 stanowisk uczniowskich). Oczywiście obie włączone są do sieci internetowej, która obejmuje obszar całej szkoły. Realizujemy w nich program nauczania informatyki w rozszerzonym zakresie - przez 3 lata nauki w gimnazjum. Nasze gimnazjum to szkoła realizująca program szkoły "otwartej" - otwartej na wszystkich i wszystko co jest istotne i ważne dla nas- społeczności szkolnej i środowiska Zambrowa. Jest prawie zawsze czynna (nawet w soboty i niedziele) dla tych, którzy chcą korzystać z jej pomieszczeń (szczególnie hala sportowa czynna nawet do 22.00).

Jesteśmy szkołą preferującą bardzo szeroko pojętą samorządność. Nasz samorząd uczniowski jest autentycznym współgospodarzem szkoły i odpowiada za to, co się w niej dzieje. Jesteśmy organizatorami życia pozalekcyjnego szkoły, organizujemy cykliczne imprezy szkolne, uczestniczymy w uroczystościach miejskich, kościelnych i wiemy, że żadna impreza czy uroczystość organizowana w naszej szkole, nie odbędzie się bez naszej pomocy i uczestnictwa. Aktualnie opiekunem samorządu są: nauczycielka matematyki p. Anna Korzeniowska oraz nauczycielka geografii i języka niemieckiego p. Małgorzata Pawelec-Kacprzak. Corocznie organizowane są w pełni demokratyczne wybory do zarządu samorządu szkolnego. Samorząd ma swoją gazetę "Dwusuw", której wydawanie zapoczątkował poprzedni opiekun samorządu p. Andrzej Trochimowicz. Szkoła to czasami nasz „drugi dom”, szczególnie wtedy, gdy coś organizujemy np. coroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, imprezy miejskie, szkolne i swoje zajęcia. W naszym gimnazjum uczymy się dwóch języków obcych. Językiem obowiązkowym jest język angielski, drugim językiem (do wyboru) jest język niemiecki lub język rosyjski.

Od 2001 roku działa w szkole Uczniowski Klub Sportowy "Puls", który postawił na jakość szkolenia sportowego i specjalizację, a nie na ilość imprez , w których należy wziąć udział, aby w rywalizacji SZS być w "czubie" w województwie. Sekcje sportowe, które działają to:
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt,
 • sekcja piłki koszykowej chłopców,
 • sekcja piłki nożnej chłopców,
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt,
 • sekcja siatkówki dziewcząt,
 • sekcja pływania dziewcząt,
 • sekcja pływania chłopców.
Nie oznacza to wcale, że nie bierzemy udziału w cyklicznych zawodach lekkoatletycznych, biegach przełajowych i innych.

W każdym roku w rozgrywkach wojewódzkich w dyscyplinach zespołowych nasze zespoły mieszczą się w czołówce najlepszych zespołów województwa np.:
 • w bieżącym roku co najmniej 4 miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt (finał, do którego zakwalifikowały się dziewczęta odbędzie się w kwietniu Łapach), w ubiegłym roku dziewczęta zajęły 5-6 miejsce w województwie,
 • 7-8 miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Chłopców,
 • 3 miejsce w województwie w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Coca-cola CUP;
 • w ubiegłym roku 7 miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Pływaniu Chłopców, w bieżącym roku 9 miejsce w finale;
 • w bieżącym roku 4 miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Pływaniu Dziewcząt.
UKS "Puls" to organizator rywalizacji sportowej klas, zawodów sportowych, stałych i cyklicznych turniejów międzygimnazjalnych np. turniejów w piłce siatkowej i piłce koszykowej dziewcząt. i chłopców W szkole organizowane są zajęcia sekcji sportowej Mazowiecko-Podlaskiego Klubu "Oyama - karate", którego zawodnicy, a jednocześnie uczniowie gimnazjum odnosili wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej. Sekcja ta prowadzona jest przez p. Artura Więzowskiego.

Miejskie Gimnazjum nr 1 jest siedzibą Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, prowadzonej przez p. Krzysztofa Witkowskiego (dyrektor PSM w Zambrowie), a grają w niej uczniowie naszego gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Zambrowa, absolwenci lub uczniowie PSM w Zambrowie i w Łomży. Orkiestra jest zaliczana do najlepszych młodzieżowych orkiestr dętych województwa podlaskiego. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach miejskich, jest zapraszana i koncertuje nie tylko w województwie podlaskim, ale również w kraju i za granicą (w ostatnim roku występy w Niemczech i we Włoszech). W każdym roku jest prowadzony nabór kandydatów do gry na różnych instrumentach, a nauka jest bezpłatna. Ozdobą orkiestry jest sekcja majoretek, złożona z aktualnych lub byłych uczennic naszej szkoły. W naszym gimnazjum funkcjonuje zespół wokalny "Gama", prowadzony przez p. Mariusza Prusińskiego, pod opieką organizacyjną p. Krystyny Ogrodnik. Zespół to jedna z „wizytówek” naszej szkoły. Dziewczęta biorą udział we wszystkich uroczystościach szkolnych, wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca w przeglądach i festiwalach piosenki o różnej tematyce, stale biorą udział w koncertach z okazji "Dni Zambrowa", "Lato z Radiem Białystok". Dokonały nagrań 7 płyt CD z utworami o bardzo różnym charakterze m.in. kolęd, pieśni kościelnych, muzyki dziecięcej i młodzieżowej. W swoim repertuarze posiadają wiele utworów autorskich skomponowanych i napisanych przez prowadzącego zespół w przeszłości emerytowanego nauczyciela muzyki p. Andrzeja Knapkiewicza i nauczycieli z innych zambrowskich szkół.

W naszej szkole każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce m.in. w licznych kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań. Dlatego nasi koledzy i koleżanki odnoszą tyle sukcesów w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W ubiegłym roku szkolnym nie mieli problemów z dostaniem się do najbardziej elitarnych szkół ponadgimnazjalnych woj. podlaskiego. O poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów gimnazjalnych i fakt, iż prawie 80% absolwentów kontynuuje naukę w liceach lub technikach.

Wewnętrzny system oceniania, nagradzania i wyróżniania uczniów, w którego tworzeniu współuczestniczyliśmy odpowiada zdecydowanej większości spośród nas. W pełni jest akceptowany przez nauczycieli, a wydatki finansowe jakie za sobą pociąga, są pokrywane ze środków Rady Rodziców.

Nad naszą formą psychiczną czuwają dwie wspaniałe panie "pedagożki" - pani Ewa Gontarska, która godzi pracę pedagoga z obowiązkami wicedyrektora i pani Marta Kotowska. Zawsze, na każdym "życiowym zakręcie" możemy na nie liczyć. Wielu z nas o tym się przekonało. Mamy również naszą szkolną redakcję gazetki. Nasi koledzy z pierwszego rocznika funkcjonującej u nas w przeszłości Szkoły Podstawowej nr 2, nazwali ją "Gazeciak". Ukazuje się od 1996 roku. Obecnie opiekuje się nami p. Elżbieta Mystkowska (od 8 lat).

Szkoła nasza, której blok dydaktyczny wzniesiono staraniem samorządu Zambrowa w 1996 roku, w latach następnych systematycznie się rozwijała. W 1997 roku mieliśmy już stołówkę aulę, bibliotekę, czytelnię oraz gabinety stomatologa i higienistki. W 1998 oddano do użytku halą sportową z zapleczami. Kontynuujemy tradycje Szkoły Podstawowej nr 2, utworzonej w Zambrowie w 1948 roku, a w 1970 roku zlikwidowanej, której reaktywacja nastąpiła w 1996 roku. W wyniku reformy systemu oświaty jest obecnie siedzibą gimnazjum. Ze względu na przeszłość cała społeczność szkoły uznała, że patronem gimnazjum będzie Tadeusz Kościuszko. W maju 2001 roku miała miejsce uroczystość nadania imienia gimnazjum, którą zaszczycił swoją obecnością ówczesny Marszałek Sejmu RP p. Maciej Płażyński. Mamy swój sztandar i hymn, do którego słowa i muzykę napisał nasz nauczyciel p. Andrzej Knapkiewicz, a w roku 2002 urządziliśmy "Izbę Patrona i Tradycji Szkoły".

Na co dzień współpracujemy z wieloma organizacjami, instytucjami i fundacjami. W ramach współpracy Zambrowa z litewskim miastem Visaginas - współdziałamy ze szkołami, zespołami i klubami sportowymi z tego miasta. Systematycznie od 4 lat są gośćmi w naszej szkole, uczestnicząc w organizowanych w każdym roku "Dniach Zambrowa". Niektórzy z nas (karatecy, koszykarze i koszykarki, zespół "Gama") mieli okazję pobytu w Visaginas.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_3.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla