top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Sukcesy 2015/2016

Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów
organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Nazwa konkursu Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki Nauczyciel przygotowujący
1. Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej 20 uczniów Nikt nie zakwalifikował się do etapu rejonowego    
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 31 uczniów Anastazja Piórkowska 1b, Urszula Chorodyńska 3d, Magdalena Hryńko 3e    
3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 22 uczniów Michał Przerwa 3f    
4. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 16 uczniów Zuzanna Tomaszkiewicz 3e    
5. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 15 uczniów Łukasz Modzelewski 3e, Michał Przerwa 3f, Maja Dmochowska 2f, Paweł Kozłowski 2f Paweł Kozłowski 2f Laureat Marzanna Pac
6. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 4 uczniów Michał Przerwa 3 f    
7. Wojewódzki Konkurs Historyczny 22 uczniów Anastazja Piórkowska 1b, Tomasz Targoński 3f, Hubert Pomianowski 3d, Piotr Tekliński 2f, Gabriela Majchrzak 2f, Filip Loba 1a. Anastazja Piórkowska 1b, Laureatka
Mariusz Gontarski
Piotr Tekliński 2f, Finalista Mariusz Gontarski
Gabriela Majchrzak 2f, Finalistka Mariusz Gontarski
Hubert Pomianowski 3d, Laureat Katarzyna Grabowska
8. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 11 uczniów Jakub Bielawski 3f, Natalia Murawska 3f, Michał Przerwa 3f, Julia Przybylska 3f, Natalia Lubowicka 3e, Michał Boguszewski 2f Jakub Bielawski 3f Laureat Małgorzata Pawelec-Kacprzak
Michał Przerwa 3f Laureat Małgorzata Pawelec-Kacprzak
9. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 12uczniów Michał Przerwa 3f Dawid Wierzbowski 3a, Łukasz Modzelewski 3e Michał Przerwa 3f Laureat Małgorzata Pawelec-Kacprzak
Łukasz Modzelewski 3e Laureat Małgorzata Pawelec-Kacprzak
10. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 11 uczniów Nikt nie zakwalifikował się do etapu rejonowego    
11. Wojewódzki Konkurs z Plastyki 7 uczniów Maciej Żebrowski 2c, Martyna Kuczewska 2a, Adriana Rybicka 2a    
12. Wojewódzki Konkurs Informatyczny 14 uczniów Nikt nie zakwalifikował się do etapu rejonowego    


Wyniki konkursów
organizowanych w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Nazwa konkursu Organizator, data i miejsce Opiekun/Komisja Wyniki uczniów
1. XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów MEN, ORE, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej; 24.09.2015 MG 1 Joanna Sawicka-Dzieniszewska 8 uczestników z klas III (najlepszy wynik Natalia Lubowicka 3e)
2. Szkolny Konkurs Języka Angielskiego "Pospolite wyrażenia czasownikowe" Marta Orłowska, Magdalena Starzyńska; 12.10.2015 Marta Orłowska, Magdalena Starzyńska 12 uczestników z kl. I-III
Urszula Chorodyńska3 d – I miejsce; Magdalena Hryńko 3e – II miejsce; Natalia Lubowicka 3e – III miejsce
3. XXIV Zambrowski Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy Patriotycznej – etap szkolny Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie; 26.10.2015; MG 1 Dorota Grosfeld-przewodnicząca, Ewa Mołda, Małgorzata Ogonowska 10 uczestników
4 uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego – Wiktoria Długoborska 2e, Ewa Lipińska 2d, Kamila Ołdakowska 1a i Patrycja Wojciechowska 3e
4. XXIII Zambrowski Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy Patriotycznej – etap rejonowy Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie; 3.11.2015; SP 5 Zambrów   4 zakwalifikowanych uczestników
Ewa Lipińska 2d – I miejsce
5. XII Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Zambrowa szkół ponadpodstawowych – etap szkolny Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie; 5.11.2015; MG 1 Krystyna Pęska-przewodnicząca, Urszula Piech, Ewa Mołda 32 uczestników
Urszula Chorodyńska 3d, Aleksandra Grosfeld 3d, Gabriela Majchrzak 2f, Ewa Leniewska 3d Zakwalifikowani do etapu miejskiego
6. IV Powiatowy Konkurs Historyczny "Zambrów w latach II wojny światowej" Mariusz Gontarski, Krystyna Ogrodnik; 5.11.2015; MG 1 Mariusz Gontarski, Krystyna Ogrodnik 8 uczestników ze szkół podstawowych, 6 z gimnazjów, 9 ze szkół ponadgimnazjalnych
Piotr Tekliński 2f i Michał Przerwa 3f– I miejsce, Filip Loba 1a – II miejsce
7. IX Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej "Polska to my" III LO w Łomży; 13.11.2015; Łomża Krystyna Ogrodnik Ewa Lipińska 2d – III miejsce w konkursie poezji, Wiktoria Chajęcka 1a i Kinga Sadowska 3f – udział w konkursie
8. XV Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej "Bogu i Ojczyźnie" Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie; 28.11.2015; MOK Zambrów Tadeusz Stańczyk Krystyna Ogrodnik 19 uczennic z Zespołu Wokalnego "Gama"
9. VIII Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Bursa Szkolna w Zambrowie, Starosta Powiatu Zambrowskiego; 2.12.2015 Wojciech Rusiecki 10 uczestników (5 zespołów)
Paweł Kołakowski 3d – II miejsce, Patrycja Tymińska 3g – III miejsce
10. Szkolny Konkurs "Czy znasz treść książki Romeo i Julia" Ewa Mołda, Krystyna Ogrodnik; 2.12.2015 Ewa Mołda, Krystyna Ogrodnik 15 uczestników
Piotr Mioduszewski 3a – I miejsce, Laura Chrapczyńska 3d – II miejsce, Hubert Trzaska 3 d – III miejsce
11. Szkolny Konkurs Profilaktyczno-Plastyczny "Alkohol niszczy życie" Marta Kotowska, Ewa Gontarska, Wojciech Rusiecki; 7.12.2015 Marta Kotowska, Ewa Gontarska, Wojciech Rusiecki 34 uczestników
Patryk Rosiński 2e – I miejsce, Laura Chrapczyńska 3 d – II miejsce, Natalia Olszewska 3 f – III miejsce
12. Konkurs Czytelniczy "Gdzie jesteś Mały Książę" Małgorzata Ogonowska; 16.12.2015 Małgorzata Ogonowska, Dorota Grosfeld 18 uczestników z klas II
Wiktoria Długoborska 2e i Paweł Kozłowski 2f – I miejsce, Kamila Nagórka 2f– II miejsce, Magdalena Puchalska 2f – III miejsce
13. VIII Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II "Głoście wartość rodziny" 17.12.2015; MG 1 Małgorzata Ogonowska, Danuta Sijko, Alicja Zaremba 8 uczestników
Monika Moczulska 3d – I miejsce, Patrycja Puchalska 3 f – II miejsce, Julia Radomska 3f – III miejsce
14. XVI Festiwal Piosenki Świątecznej "Niech gwiazdka w sercu rok cały trwa" Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie; 19.12.2015; MOK Zambrów Tadeusz Stańczyk 10 uczennic z Zespołu Wokalnego "Gama" – I miejsce w kategorii gimnazjów
15. I Edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych SGH; 19.01.2016; MG 1 Beta Jankowska, Mariola Skibińska 9 uczestników
16. Konkurs plastyczny "Nowoczesny obraz rolnictwa" PPHU Inter-tech w Zambrowie; 15.02.2016; Zambrów Wojciech Rusiecki 2 uczestników
Patryk Rosiński 2 e – I wyróżnienie, Aleksandra Krajewska 2 f – II wyróżnienie
17. 39 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"- etap miejski Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej; 2.03.2016; Urząd Miasta Wojciech Rusiecki 6 uczestników
Tomasz Targoński 3 f – I miejsce, Kamila Nagórka 2 f –II miejsce, Aleksandra Kulesza 3 e – III miejsce Zakwalifikowali się do finału powiatowego.
18. XIII Edycja Konkursu Wiedzy o Rosji "Wołga" – etap szkolny Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Współorganizatorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku; Muzeum Wojska w Białymstoku;- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku; Stowarzyszenie Współpracy "Polska - Wschód"; 8.03.2016; MG 1 Beta Dąbrowska, Joanna Ługowska 3 uczestników
Natalia Olszewska 3 f – I miejsce, Aleksandra Kossakowska 3 f - II miejsce, Julia Komorowska 3 e– III miejsce
19. XIII edycja Konkursu Historycznego "Epoka Prymasa Tysiąclecia" – etap szkolny Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Dyrektora Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektora Instytutu Historii Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Starosty Wysokomazowieckiego, Wójta Gminy Czyżew-Osada; 11.03.2016; MG 1 Krystyna Ogrodnik, Alicja Zaremba, Danuta Sijko 14 uczestników
Maciej Ziemak 1 b – I miejsce Hubert Trzaska 3 d – II miejsce Filip Loba 1 a – III miejsce. Awans uczniów do finału w Czyżewie.
20. Szkolny Konkurs Literacki "Przyjaźń niejedno ma imię" M. Ogonowska, K. Ogrodnik, M. Święcka; 17.03.2016; MG 1 Krystyna Pęska, Elżbieta Mystkowska 21 uczestników Wiktoria Długoborska 2 e – I miejsce, Aleksandra Bielska 1 d – II miejsce, Natalia Lubowicka 3 e i Anna Gontarska 2 f – III miejsce
21. Konkurs Fotograficzny z okazji "Światowego Dnia Wody" pt. "Człowiek i woda" - międzyszkolny Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży; 17.03.2016; Łomża Katarzyna Kulesza 4 uczestników Kinga Klemarczyk 2 d – II miejsce
22. XIII Edycja Konkursu Wiedzy o Rosji "Syberia" – etap wojewódzki Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Współorganizatorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii UB w Białymstoku; Muzeum Wojska w Białymstoku;- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku; Stowarzyszenie Współpracy "Polska - Wschód"; 18.03.2016 (część pisemna) i 23.03.2016 (część ustna) Maria Święcka, Joanna Ługowska 3 uczestników w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Natalia Olszewska 3 f – II miejsce Julia Komorowska 3 e,– II miejsce, Aleksandra Kossakowska 3 f – wyróżnienie (na 78 uczestników)
23. 39 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"- etap powiatowy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej; 30.03.2016; KP PSP Zambrów Wojciech Rusiecki 3 uczestników Nie zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego.
24. XII Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów –Prezentacje 2016 Hajnowski Dom Kultury; 15.04.2016 Wojciech Rusiecki 3 uczniów Patryk Rosiński 2 e – nagroda główna Talent 2016, Natalia Olszewska 3 f – udział w wystawie
25. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Czytanie jest the best" Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku, Fundacja Sąsiedzi; 22.04.2016; Białystok Wojciech Rusiecki 3 uczestników Oliwia Krajewska 1 d – III miejsce
26. VII Powiatowy Konkurs Katyński Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości pod honorowym patronatem Starosty Zambrowskiego oraz dyrektora IPN w Białymstoku; 25.04.2016; ZSE Zambrów Małgorzata Ogonowska 3 uczestników Piotr Tekliński 2 f – III miejsce
27. VII Powiatowy Konkurs Historyczny "Tadeusz Kościuszko-życie i działalność" – etap szkolny Dariusz Grabowski; 26.04.2016 Dariusz Grabowski 9 uczestników Michał Przerwa 3 f – I miejsce, Jakub Załuska 3 f – II miejsce, Piotr Tekliński 2 f – III miejsce. Zakwalifikowani do etapu powiatowego
28. VII Powiatowy Konkurs Historyczny "Tadeusz Kościuszko-życie i działalność" – etap powiatowy Dariusz Grabowski; 29.04.2016 Dariusz Grabowski 9 uczestników w kategorii szkół podstawowych Patryk Korytkowski SP 5 – I miejsce, Albert Dybowski SP 5 – II miejsce, Maciej Bączyk SP 5 – III miejsce. 12 uczestników w kategorii gimnazjów Michał Przerwa MG 1 i Natalia Soczyńska ZSO – I miejsce, Piotr Tekliński MG 1 – II miejsce, Jakub Załuska MG 1 – III miejsce
29. 39 Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – etap powiatowy Komenda Powiatowa Policji pod honorowym patronatem Starosty Zambrowskiego; 29.04.2016; SP 5 Zambrów Dariusz Skarżyński 3 uczestników 2 miejsce drużynowo Paweł Rutkowski 3 f – III miejsce
30. Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny ph. "Co w lesie…" Liceum Plastyczne im. W Kossaka w Łomży i Stowarzyszenie im. prof. Simony Kossak w Łomży; maj 2016; LP w Łomży Wojciech Rusiecki Elżbieta Mystkowska 4 uczestników w części literackiej Aleksandra Bielska 1 d – wyróżnienie 3 uczestników w części plastycznej Natalia Olszewska 3 f – III miejsce
31. Powiatowy Konkurs Plastyczny "Tacy sami" SOSW Długobórz; 11.05.2016; SOSW Wojciech Rusiecki 18 uczestników Kacper Lubiejewski 2 c - I miejsce, Aleksandra Krajewska 2 f - wyróżnienie
32. VI Edycja Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej Gimnazjum im. JP II w Ciechanowcu; 21.05.2016 Agnieszka Piórkowska 3 uczestników Anna Banasik 3 e, Patrycja Wojciechowska 3 e, Wiktoria Długoborska 2 e
33. XIV edycja Konkursu Historycznego "Epoka Prymasa Tysiąclecia" – etap międzyszkolny Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Dyrektora Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektora Instytutu Historii Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Starosty Wysokomazowieckiego, Wójta Gminy Czyżew-Osada; 25.05.2016; Czyżew Mariusz Gontarski 3 uczestników I miejsce drużynowo Filip Loba 1 a – III miejsce. Hubert Trzaska 3 d – IV miejsce Maciej Ziemak 1 b – V miejsce indywidualnie
34. Szkolny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny "Zaprojektuj zakładkę do książki" K. Ogrodnik, M. Święcka, M. Ogonowska, W. Rusiecki; 25.05.2016; MG 1 K. Ogrodnik, M. Święcka, M. Ogonowska, W. Rusiecki 15 uczestników Urszula Kołomyjska 1 d i Natalia Olszewska 3 f – I miejsce, Patryk Rosiński 2 e – II miejsce, Aleksandra Bielska 1 d i Magdalena Wieczorczuk 1 b – III miejsceWyniki zawodów sportowych
w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Nazwa zawodów Organizator, data, miejsce Nauczyciel opiekun/organizator Wyniki
1. Mistrzostwa Powiatu Zambrowskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Powiatowy SZS 26.09.2015, Poryte Jabłoń Jolanta Głuszcz-Wiśniewska Udział 12 dziewcząt (9 zakwalifikowało się do eliminacji rejonowych)
2. Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych - rejon Wojewódzki SZS 3.10.2015, Miastkowo Marzena Brzóska Udział 9 dziewcząt (do finału wojewódzkiego zakwalifikowała się Aleksandra Tyszka z IIa)
3. Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Futsalu – etap powiatowy Powiatowy SZS 30.11.2015, MG 1 Zambrów Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 12 chłopców I miejsce na 4 zespoły i awans do półfinału grupy zachodniej
4. Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Futsalu – półfinał grupy zachodniej Wojewódzki SZS 16.12.2015, PG Piątnica Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 12 chłopców I miejsce na 4 zespoły i awans do finału grupy zachodniej
5. Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Futsalu –finał grupy zachodniej Wojewódzki SZS 18.12.2015 PG Piątnica Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 12 chłopców III miejsce na 5 zespołów i brak awansu do finału wojewódzkiego
6. XVII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów D. Grabowski 10.01.2016, MG 1 Grzegorz Piórkowski Udział 2 drużyn chłopców (22 zawodników) – I i III miejsce w kategorii gimnazjów powiatu zambrowskiego oraz drużyny dziewcząt (12 zawodniczek) – II miejsce
7. Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Pływaniu – finał grupy zachodniej Wojewódzki SZS 12.02.2016, Łomża Janusz Jastrzębski Udział drużyny złożonej z 6 chłopców (sztafeta 4 - osobowa plus startujący w różnych stylach); nikt nie zakwalifikował się do finału wojewódzkiego
8. Mistrzostwa Powiatu Zambrowskiego LZS Powiatowe LZS 20.02.2016, Rutki Dariusz Grabowski Udział drużyny złożonej z 6 dziewcząt 2 miejsce na 4 zespoły
9. Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Koszykówce Dziewcząt – półfinał grupy zachodniej Wojewódzki SZS 20.02.2016, Wysokie Maz. Leszek Chodkiewicz Udział drużyny złożonej z 12 dziewcząt 3 miejsce na 4 zespoły i brak awansu do finału grupy zachodniej
10. Gimnazjada Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców – półfinał grupy zachodniej Wojewódzki SZS 23.02.2016, ZSO Zambrów Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 12 chłopców 3 miejsce na 4 zespoły i brak awansu do finału grupy zachodniej
11. Ogólnopolski Turniej Piłkarski Coca Cola CUP 2016 – I etap eliminacyjny(grupa zachodnia) Firma Coca Cola 1.i 4.04.2016, Zambrów Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 10 chłopców – 1 miejsce na 7 zespołów oraz drużyny złożonej z 10 dziewcząt - 2 miejsce na 6 zespołów; awans obu drużyn di kolejnego etapu rozgrywek
12. Ogólnopolski Turniej Piłkarski Coca Cola CUP 2016 – II etap eliminacyjny Firma Coca Cola 22.04.2016, Turośl Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 10 dziewcząt - 2 miejsce na 4 zespoły; awans do III etapu
13. Ogólnopolski Turniej Piłkarski Coca Cola CUP 2016 – II etap eliminacyjny Firma Coca Cola 27.04.2016, Klukowo Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 10 chłopców - 1 miejsce na 4 zespoły; awans do III etapu
14. Wojewódzka Gimnazjada w LA – etap powiatowy Wojewódzki SZS 12.05.2016, Zambrów Wojciech Morysewicz Janusz Jastrzębski Do finału grupy zachodniej w Łomży zakwalifikowało się 9 dziewcząt i 12 chłopców
15. Ogólnopolski Turniej Piłkarski Coca Cola CUP 2016 – III etap eliminacyjny Firma Coca Cola 13.05.2016, Zambrów Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 10 dziewcząt - 3 miejsce na 4 zespoły; brak awansu do finału makroregionalnego
16. Ogólnopolski Turniej Piłkarski Coca Cola CUP 2016 – III etap eliminacyjny Firma Coca Cola 16.05.2016, Zambrów Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 9 chłopców - 1 miejsce na 4 zespoły; awans do finału makroregionalnego w Warszawie
17. Wojewódzka Gimnazjada w LA – finał grupy zachodniej Wojewódzki SZS 24.05.2016, Zambrów Marzena Brzóska Janusz Jastrzębski Udział 9 dziewcząt i 11 chłopców. Nikt nie zakwalifikował się do finału wojewódzkiego
18. Ogólnopolski Turniej Piłkarski Coca Cola CUP 2016 – Finał makroregionalny (4 województwa) Firma Coca Cola 29.05.2016, Warszawa Grzegorz Piórkowski Udział drużyny złożonej z 9 chłopców - 3 miejsce na 4 zespoły
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_2.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla