top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Konkursy przedmiotowe w MG nr 1
w roku szkolnym 2008/2009

 
Etap szkolny
Etap rejonowy
Nauczyciel
Etap wojewódzki
Laureaci
Konkurs Języka Polskiego
35 ucz.
Anna Głębocka 2 a

Joanna Wojciechowska 3k

Dominika Werpachowska 2 k

Ewa Mołda

Urszula Piech

Krystyna Pęska

   
Konkurs Matematyczny
43 ucz.
Maciej Morysewicz 3 f

Krystian Powójski 3 L

Adrian Dąbrowski 2 f

Agnieszka Zaremba 3 d

Dagmara Kacprzak 2 d

Magdalena Sasinowska 3d

Krzysztof Ostrowski 2 k

Joanna Krajewska 2 e

Mateusz Stefanowski 3 d

Justyna Pisińska II i

Weronika Maciejewska 2d

Paulina Mieczkowska 2 i

Marcin Łabanowski 3 d

Monika Kowalczyk 2 d

Przemysław Wnorowski 3 c

Paweł Perkowski 3 h

Barbara Gumowska

Anna Korzeniowska

Anna Korzeniowska

Krystyna Strękowska

Krystyna Strękowska

Krystyna Strękowska

Jadwiga Krajewska

Jadwiga Krajewska

Krystyna Strękowska

Krystyna Strękowska

Krystyna Strękowska

Krystyna Strękowska

Krystyna Strękowska

Joanna Sawicka-Dzieniszewska

Joanna Sawicka-Dzieniszewska

   
Konkurs Chemiczny
11 ucz.
Agnieszka Zaremba 3 d

Marcin Łabanowski 3 a

Krystian Powójski 3 L

Dorota Kozioł

Ewa Tomżyńska

Ewa Tomżyńska

   
Konkurs Historyczny
15 ucz.
Mateusz Świerżewski 2a

Krystian Powójski 3 L

Łukasz Głębocki 3 h

Agnieszka Zaremba 3 d

Krzysztof Ostrowski 2 k

Barbara Knapkiewicz

Barbara Knapkiewicz

Ewa Marciszewska

Katarzyna Grabowska

Ewa Marciszewska

K.Powójski

Ł.Głębocki

A. Zaremba

Ł.Głębocki

A.Zaremba

Konkurs Biologiczny
33 ucz.
Tomasz Janczarski 3 e

Monika Kowalczyk 2 d

Joanna Wojciechowska 3k

Mateusz Świerżewski 2 a

Marzanna Pac

Katarzyna Kulesza

Marzanna Pac

Katarzyna Kulesza

   
Konkurs Geograficzny
22 ucz.
Dagmara Kacprzak 2 d

Weronika Maciejewska 2d

Monika Kowalczyk 2 d

Magdalena Choromańska 2 a

Agnieszka Zaremba 3 d

Mateusz Świerżewski 2 a

Izabela Wiaksa 2 a

Dariusz Kaczyński 2 a

Jolanta Dmochowska

Jolanta Dmochowska

Jolanta Dmochowska

M. Pawelec-Kacprzak

Jolanta Dmochowska

M. Pawelec-Kacprzak

M. Pawelec-Kacprzak

M. Pawelec-Kacprzak

W. Maciejewska
 
Konkurs Języka Angielskiego
57 ucz.
Kamila Misztalewska 3f

Wiktoria Piórkowska I f

Beata Modzelewska 3 i

Adrian Dąbrowski 2 f

Karolina Grodzka 3 f

Weronika Maciejewska 2 d

Edyta Marchelska

Marta Orłowska

Agnieszka Piórkowska

Aldona Selerowska

Agnieszka Piórkowska

Marta Kotowska

   
Konkurs Języka Rosyjskiego
9 ucz.
Dagmara Kacprzak 2 d

Elwira Piaścik 2 c

Beata Dąbrowska

Beata Dąbrowska

D. Kacprzak
 
Konkurs Informatyczny
22 ucz.
Marcin Selerowski 2 f

Marin Łabanowski 3 a

Bartosz Trochimowicz 1 a

Jakub Łuniewski 3 L

Mateusz Świerżewski 2a

Andrzej Trochimowicz

Ryszard Krajczyński

Ryszard Krajczyński

Ewa Morysewicz

Andrzej Trochimowicz

   


Inne konkursy

 1. Mistrz Ortografii Zambrowa Szkół Ponadpodstawowych - do eliminacji szkolnych przystąpiło 32 uczniów, 3 uczniów reprezentowało szkołę w finale miejskim (Dominika Werpachowska z kl. 2 k, Natalia Grabowska z kl. I e i Anna Głębocka z kl. 2 a) Natalia Grabowska z kl. I e - ucz. p. Krystyny Pęskiej została Mistrzem Ortografii Zambrowa Szkół Ponadpodstawowych.
 2. XVII Zambrowski Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy Niepodległościowej - do eliminacji szkolnych przystąpiło 21 uczniów, 4 uczniów reprezentowała szkołę w eliminacjach rejonowych (Julia Konopko z kl. 2 a ucz. p. Ewy Mołdy, Maciej Dmochowski z kl. 2 e ucz. p. Zdzisławy Czapskiej, Ewa Biała z kl. I i ucz. p. Doroty Grosfeld, Monika Kołakowska z kl. 2 e ucz. p. Zdzisławy Czapskiej). W finale rejonowym 1 miejsce zajęła Julia Konopko, a Maciej Dmochowski otrzymał wyróżnienie.
 3. Szkolny Konkurs Historyczny Polskie Drogi do Niepodległości organizowany z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - do eliminacji przystąpiło 14 uczniów. 1 miejsce zajęła Dominika Grzyb z kl. 3 k ucz. p. Katarzyny Grabowskiej, II miejsce Krystian Powójski ucz. p. Barbary Knapkiewicz, III miejsce Agnieszka Zaremba ucz. p. Katarzyny Grabowskiej i Łukasz Głębocki ucz. p. Eway Marciszewskiej.
 4. Konkurs na Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy - 1 miejsce Karolina Krajewska z kl. II i, 2 miejsce Małgorzata Skibińska z kl. II e, III miejsce Dagmara Kacprzak z kl. II d, IV miejsce Ewa Biała z kl. I i, V miejsce Agata Gołaszewska z kl. II c.
 5. IV Szkolny Konkurs Geograficzny z Cyklu Wędrówki po Europie - Kraje Skandynawskie - wzięło w nim udział 21 uczniów - 1 miejsce Dagmara Kacprzak z kl. II d, 2 miejsce Monika Kołakowska z kl. II e i Agnieszka Zaremba z kl. III d, III miejsce Magdalena Choromańska z kl. 2 a, Łukasz Głębocki z kl. 3 h, Katarzyna Kapica z kl. 2 d i Wiktoria Piórkowska z kl. I f.
 6. XXIV Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej - 2 uczennice wzięły udział w etapie rejonowym (Katarzyna Bojanowska z kl. I i i Ewa Biała z kl. I i - ucz. p. Doroty Grosfeld). Katarzyna Bojanowska otrzymała wyróżnienie.
 7. VI edycja Konkursu U wrót Europy organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty - I miejsce Krystian Powójski z kl. 3 L.
 8. Szkolny Konkurs Matematyczny Matmix- wzięło w nim udział 72 uczniów. Najlepsze wyniki: Dagmara Kacprzak z kl. 2 d, Paulina Mieczkowska z kl. 2 i, Adrian Dąbrowski z kl. 2 f, Agnieszka Zaremba z kl. 3 d, Karolina Grodzka z kl. 3 d, Krystian Powójski z kl. 3 L.
 9. IV Powiatowy Konkurs Literacko-Recytatorski Poświęcony Osobie Jana Pawła II - w eliminacjach szkolnych wzięło udział 11 uczniów, do etapu rejonowego w kategorii recytatorskiej zakwalifikowali się: Ewa Biała z kl. I i, Monika Kołakowska z kl. II e, Łukasz Milewski z kl. II g, Karolina Kurpiewska z kl. III f, Maciej Dmochowski z kl. II e. W kategorii twórczość własna (wywiad z osobą, na życie której miał wpływ Jan Paweł II) wzięło udział 8 uczniów, 1 miejsce Ewa Biała z kl. I i, 2 miejsce Anna Maria Łepkowska z kl. III f, III miejsce Maria Leszczyńska z kl. I e, IV miejsce Dagmara Kacprzak z kl. II d, V miejsce Anna Głębocka z kl. II a. W finale powiatowym w kategorii recytacja I miejsce zajął Maciej Dmochowski, a V miejsce Ewa Biała. W kategorii twórczość własna I miejsce zajęła Ewa Biał, Iv miejsce, Anna Maria Łepkowska, a V miejsce Maria Leszczyńska.
 10. I Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Podlaskiego - w eliminacjach szkolnych wzięło udział 11 uczniów, tytuł finalisty uzyskał Krystian Powójski z kl. III L.
 11. VII edycja Konkursu Historycznego Epoka Prymasa Tysiąclecia organizowanego przez ZSOiZ w Czyżewie pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i IPN Białystok- w eliminacjach szkolnych wzięło udział 25 uczniów, do etapu finałowego zakwalifikowali się: Agnieszka Zaremba z kl. III d, Mateusz Świerżewski z kl. II a i Krystian Powójski z kl. III L (w finale I miejsce drużynowo, I miejsce indywidualnie K. Powójski, II miejsce Agnieszka Zaremba).
 12. Konkurs Kangur Matematyczny 2009 - wzięło udział 38 uczniów (29 w kategorii kadet i 9 w kategorii junior), najlepszy wynik uzyskała Dagmara Kacprzak z kl. II d.
 13. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej organizowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Podlaskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego - w eliminacjach szkolnych wzięło udział 19 uczniów, do stopnia wojewódzkiego zakwalifikowali się: Agnieszka Zaremba z kl. III d, Krystian Powójski z kl. III L, Karolina Kurpiowska z kl. III f, Łukasz Głębocki z kl. III h, Patrycja Rabenda z kl. II e, Joanna Zakrzewska z kl. II k, Mateusz Janowicz z kl. III h. W finale wojewódzkim Krystian Powójski zajął III miejsce.
 14. Szkolny Konkurs o Literackim Patronie Roku 2008 Zbigniewie Herbercie - wzięło udział 20 uczniów. 1 miejsce zajęła Anna Maria Łepkowska z kl. III f, 2 miejsce Anna Głębocka z kl. II a, 3 miejsce Anna Leśniewska z kl. III f.
 15. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - drużyna w składzie Anna Buczkowska z kl. III i, Krystian Powójski z kl. III L i Kamil Kozłowski z kl. III F zajęła I miejsce w finale powiatowym i zakwalifikował się do finału wojewódzkiego, w którym zajęła 11 miejsce.
 16. XXXII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom": eliminacje szkolne 20 osób, eliminacje miejskie 6 osób, eliminacje powiatowe 3 osoby: II miejsce - miejsce Karolina Mieczkowska kl. III i; III miejsce - Adam Szyszko kl. II e Karolina Mieczkowska reprezentowała szkołę w eliminacjach wojewódzkich (miejsce w pierwszej dwudziestce).
 17. Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych: udział 10 osób - wszyscy zakwalifikowali się do udziału w wystawie pokonkursowej (dyplomy uznania), Zambrów 2008 - (Marcin Tatko, Joanna Rutkowska, Milena Godlewska, Urszula Baczewska, Aleksandra Rafalak, Elwira Piaścik, Agata Gołaszewska, Klaudia Liżewska, Milena Majewska z kl. II c i Paulina Godlewska z kl. II e.
 18. VI Podlaski Festiwal Wielkanocny - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. " Pocztówka Wielkanocna", Białystok 2009 - udział wzięło 5 najlepszych prac uczniów klas I; wyróżnienie: Ewa Biała kl. I i
 19. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza", Warszawa 2009 - udział 30 uczniów z klas I - III -wyróżnienia przyznano 13 osobom: Marta Korzeniowska kl. III h, Ewa Biała kl. III i, Bartosz Trochimowicz kl. I a, Katarzyna Jastrzębska kl. II k, Maria Leszczyńska kl. I e, Damian Dembek kl. II d, Kacper Jemielity kl. II d, Dagmara Kacprzak kl. II d, Sebastian Lutostański kl. II d, Alicja Zawistowska kl. I g, Monika Bączyk kl. III h, Aleksandra Ogórkowska kl. I d, Katarzyna Kowalewska kl. II f.
 20. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny " Media w rozsądnej dawce", Zambrów 2009 - udział 45 uczniów z klas I - III; nagrody: I miejsce Ewa Biała kl. I i, II miejsce Katarzyna Jastrzębska kl. II k, III miejsce Aleksandra Gumkowska kl. II k, wyróżnienia: Alicja Zawistowska kl. I g, Żaneta Ponichtera kl. I d, Aleksandra Ogórkowska kl. I d, Wiktoria Piórkowska, Diana Wyszyńska, Klaudia Miazga, Karolina Duchnowska, Anna Krystowska z kl. I f.
 21. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na plakat z okazji "70 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej", Warszawa 2009 - udział 3 uczniów /Katarzyna Kowalewska z kl. II f zajęła I miejsce w województwie i została zakwalifikowana do etapu centralnego.
 22. Wojewódzki Konkurs Plastyczno- Literacki pn. "Moje rodzinne miasto", Białystok 2009 (konkurs jeszcze nie rozstrzygnięty); udział 1 uczennica.
 23. II Ogólnopolski Konkurs na grafikę i rzeźbę o tematyce muzycznej, Leszno 2009 (konkurs jeszcze nie rozstrzygnięty) - udział 6 osób.
 24. Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - udział 33 uczniów. I miejsce Wiktoria Piórkowska z kl. I f, II miejsce - Olga Złomańczuk z kl. III m, III miejsce - Agnieszka Zaremba z kl. III d.
 25. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Prawa Człowieka - moje i twoje" - praca zespołowa Sylwii Świerżewskiej i Magdaleny Bartnickiej - III miejsce.
 26. I Diecezjalny Konkurs "Święci i bohaterowie ziemi łomżyńskiej" - Beata Borzechowska /I miejsce w kategorii literackiej konkursu/ i Aleksandra Gumkowska zostały /wyróżnienie w kategorii plastycznej/
 27. IX Powiatowy Konkurs Piosenki Religijno-Patriotycznej "Bogu i Ojczyźnie" I miejsce "Złota Nutka"


UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH 2008/2009
 1. Piłka koszykowa dziewcząt - IV miejsce w Grupie Zachodniej Gimnazjady Województwa Podlaskiego /op. Dorota Szcześniak/.
 2. Piłka koszykowa dziewcząt klas I - IV miejsce w Grupie Zachodniej /op. Dorota Szcześniak/.
 3. Piłka koszykowa chłopców - IV miejsce w finale wojewódzkim w Łomży /op. P. Głuszcz/.
 4. Piłka nożna chłopców - I miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej, II miejsce w Grupie Zachodniej, III miejsce w finale wojewódzkim w Białymstoku, II miejsce w Turniej Niepodległości organizowanym przez MG nr 1, I i II miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza organizowanym z okazji WOŚP /op. G. Piórkowski/. Dwóch uczniów szkoły: Przemysław Jastrzębski z II i i Bartosz Wyrzykowski z III m powoływanych do kadry Polski U - 16. P. Jastrzębski uczestniczył w meczach w Izraelu i na Ukrainie.
 5. Lekkoatletyka -1 miejsce w sztafetowych drużynowych biegach przełajowych na szczeblu powiatu /dziewczęta i chłopcy/. Indywidualne biegi przełajowe - z zawodów powiatowych awansowało 9 dziewcząt i 15 chłopców. 16 uczniów uczestniczyło w mistrzostwach grupy zachodniej w indywidualnej LA, do finału wojewódzkiego zakwalifikowała się Małgorzata Skibińska z kl. II e /op. A. Gutowski/.
 6. Piłka siatkowa chłopców - I miejsce w powiecie, III miejsce w półfinale Grupy Zachodniej /op. A. Gutowski/.
 7. Pływanie dziewcząt : II miejsce w Grupie Zachodniej Gimnazjady Województwa Podlaskiego /op. W. Morysewicz/.
 8. Pływanie chłopców: I miejsce w Grupie Zachodniej, VII miejsce w finale wojewódzkim gimnazjady /op. Janusz Jastrzębski/.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla