top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Informacja o rekrutacji do klas I

BARDZO WAŻNE!!! Uwaga rodzice uczniów klas VI szkół podstawowych!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. ustalono terminy rekrutacji do Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie:
 • składanie zgłoszeń i wniosków: od 24 marca 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00
 • składanie świadectw od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 5 lipca 2016 r. o godz. 15.00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianów (o ile nie było złożone wcześniej) - do 07.07.2016 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 11 lipca 2016 r. o godz. 15.00
Dyrekcja Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie informuje, że wnioski o przyjęcie do naszego gimnazjum uczniowie klas szóstych otrzymają w szkołach podstawowych miasta do których uczęszczają.

Do pobrania:
 • druk zgłoszenia           
 • druk wniosku           
Przypominam, że:
 • zgłoszenie składają uczniowie zameldowani na terenie miasta Zambrów (w obwodzie MG 1),
 • wniosek o przyjęcie do MG 1 składają uczniowie zameldowani poza terenem miasta Zambrów (poza obwodem MG 1).
W związku z zainteresowaniem rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych, informujemy, że od 1 września 2016 r. w MG 1 będą utworzone klasy I z rozszerzonymi programami nauczania (utworzenie proponowanych oddziałów będzie zależne od ilości chętnych - minimum 26 uczniów):
 • klasa humanistyczna (z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego i historii)
 • klasa matematyczno - przyrodnicza (rozszerzony program nauczania z matematyki i przedmiotów przyrodniczych)
 • klasa matematyczno - informatyczna ( rozszerzony program matematyki i informatyki)
Planujemy utworzenie od 1.09.2016 r. jednej klasy pierwszej dla uczniów o szczególnych predyspozycjach i zainteresowaniach sportowych.

Proszę Rodziców uczniów klas VI - tych o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2016/2017 .
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla