top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Rekrutacja do klas I - ogłoszenie

UWAGA!!! Uczniowie kl. VI-tych
 1. Wnioski i zgłoszenia o przyjęcie do gimnazjum należy składać w sekretariacie Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki w dniach: 24.03. - 20.04.2016 r. w godz. od 8.00 do 15.30.
 2. Zdjęcia - 3 szt. - powinny być podpisane:
  - nazwisko i imię (imiona), klasa i szkoła do której uczeń aktualnie uczęszcza np. (VI a - SP3, VI a - SP4, VI a - SP5 ),
  • przy złożeniu wniosku obowiązuje opłata 5 zł na wykonanie identyfikatora (uczniowie otrzymają je w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2016/2017)
  • wnioski prosimy składać w cienkich "koszulkach" formatu A4.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianów uczniowie składają w sekretariacie gimnazjum do dnia 28.06. 2016 r. do godz. 15.00.
  • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 05.07.2016 r. do godz. 15.00
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianów (o ile nie było złożone wcześniej) - do 07.07.2016 r. do godz. 15.00
  • Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 11.07.2016 r. o godz. 15.00
 4. Do gimnazjum będą przyjęci uczniowie:
  • zamieszkali na terenie miasta Zambrów którzy złożą "ZGŁOSZENIE"
  • uczniowie spoza obwodu miasta, którzy aktualnie uczą się w klasach VI-tych w szkołach podstawowych Zambrowa i złożą "WNIOSEK"
  • "ZGŁOSZENIA" i "WNIOSKI" o przyjęcie do MG 1 należy złożyć do dnia 20.04.2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie MG 1
 5. Do klas I w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie będą przyjmowani zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w Statucie Miejskiego Gimnazjum nr 1 dostępnymi na stronie internetowej szkoły: www.gim.zambrow.org
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla