top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Rada Rodziców

Zgodnie ze statutem na czele Rady Rodziców stoi Zarząd Rady Rodziców, którego kadencja trwa 3 lata.
Zarząd Rady Rodziców
 • Przewodniczący – Janusz Sadowski
 • Wiceprzewodniczący – Edyta Modzelewska
 • członek – Dorota Kos
 • członek – Dorota Wapińska
 • członek – Klaudyna Popko
 • członek – Ewa Grzegorzewska
 • członek – Katarzyna Narożna
Członkowie Rady Rodziców
 • Ewa Grzegorzewska I A
 • Beata Borawska I B
 • Iwona Wapińska I C
 • Katarzyna Narożna I D
 • Elżbieta Komorowska I E
 • Janusz Sadowski I F
 • Lucyna Sienicka I G
 • Mirosław Grochowski II A
 • Katarzyna Łuniewska II B
 • Agnieszka Karpińska II C
 • Dorota Dzwonkowska II D
 • Leszek Chodkiewicz II E
 • Edyta Modzelewska II F
 • Danuta Skupiewska II G
 • Marzena Tabędzka III A
 • Marta Smętek III B
 • Barbara Michalska III C
 • Anna Chorodyńska III D
 • Bożena Jasionowska III E
 • Anna Kalinowska III F
 • Renata Wiśniewska III H
 • Dorota Wapińska III i

W skład zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą rodzice uczniów z klas I, II, i III gimnazjum.

Posiedzenia Zarządu odbywają się systematycznie co 2-3 miesiące. Zarząd podejmuje decyzje o planach pracy, wydatkowaniu środków finansowych, opiniuje plany pracy szkoły, systematycznie jest informowany o aktualnych problemach pracy szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspiera finansowo działalność pozalekcyjną, promocyjnąszkoły, finansuje działania związane z nagradzaniem i promocją uczniów wzorowych i odnoszących znaczące sukcesy w konkursach, rozgrywkach sportowych itp. Bardzo istotnym wsparciem jest współfinansowanie bieżących wydatków szkoły związanych z doposażeniem w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny, zakup licencjonowanego oprogramowania, poprawy i modernizacji bazy lokalowej szkoły i bezpieczeństwa uczniów w szkole. Środki rady rodziców pozwalają na właściwe funkcjonowanie samorządu szkolnego, wydawanie dwóch gazetek szkolnych, doposażenie sprzętowe i dofinansowywanie działalności UKS "Puls", czy zespołu wokalnego "Gama". Ze środków rady finansowana jest również organizacja imprez dla uczniów, dofinansowywana organizacja uroczystości szkolnych.

 

Zdjęcie na dziś...

maj3.jpg

Ubezpieczenie

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla