top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Rada Rodziców

Zgodnie ze statutem na czele Rady Rodziców stoi Zarząd Rady Rodziców, którego kadencja trwa 3 lata.
Zarząd Rady Rodziców
 • Przewodniczący – Janusz Sadowski
 • Wiceprzewodniczący – Edyta Modzelewska
 • członek – Dorota Kos
 • członek – Dorota Wapińska
 • członek – Klaudyna Popko
 • członek – Ewa Grzegorzewska
 • członek – Katarzyna Narożna
Członkowie Rady Rodziców
 • Ewa Grzegorzewska I A
 • Beata Borawska I B
 • Iwona Wapińska I C
 • Katarzyna Narożna I D
 • Elżbieta Komorowska I E
 • Janusz Sadowski I F
 • Lucyna Sienicka I G
 • Mirosław Grochowski II A
 • Katarzyna Łuniewska II B
 • Agnieszka Karpińska II C
 • Dorota Dzwonkowska II D
 • Leszek Chodkiewicz II E
 • Edyta Modzelewska II F
 • Danuta Skupiewska II G
 • Marzena Tabędzka III A
 • Marta Smętek III B
 • Barbara Michalska III C
 • Anna Chorodyńska III D
 • Bożena Jasionowska III E
 • Anna Kalinowska III F
 • Renata Wiśniewska III H
 • Dorota Wapińska III i

W skład zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą rodzice uczniów z klas I, II, i III gimnazjum.

Posiedzenia Zarządu odbywają się systematycznie co 2-3 miesiące. Zarząd podejmuje decyzje o planach pracy, wydatkowaniu środków finansowych, opiniuje plany pracy szkoły, systematycznie jest informowany o aktualnych problemach pracy szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wspiera finansowo działalność pozalekcyjną, promocyjnąszkoły, finansuje działania związane z nagradzaniem i promocją uczniów wzorowych i odnoszących znaczące sukcesy w konkursach, rozgrywkach sportowych itp. Bardzo istotnym wsparciem jest współfinansowanie bieżących wydatków szkoły związanych z doposażeniem w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny, zakup licencjonowanego oprogramowania, poprawy i modernizacji bazy lokalowej szkoły i bezpieczeństwa uczniów w szkole. Środki rady rodziców pozwalają na właściwe funkcjonowanie samorządu szkolnego, wydawanie dwóch gazetek szkolnych, doposażenie sprzętowe i dofinansowywanie działalności UKS "Puls", czy zespołu wokalnego "Gama". Ze środków rady finansowana jest również organizacja imprez dla uczniów, dofinansowywana organizacja uroczystości szkolnych.

 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_2.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla