top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
"Tadeusz Kościuszko – życie i działalność"

Co 2 lata w Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbywa się konkurs historyczny pt. "Tadeusz Kościuszko – życie i działalność". W tym roku szósta edycja konkursu związana była z 220 rocznicą Insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku.

28 kwietnia odbył się w etap szkolny konkursu, w którym udział wzięło 25 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test złożony z 35 pytań, związanych z biografią Patrona oraz z nazwami geograficznymi i obrazami poświęconymi Kościuszce i powstaniu 1794r. I miejsce zajęło dwoje uczniów, którzy wykazali się najlepszą znajomością postaci Patrona, uzyskując po 32 punkty: Magdalena Hryńko z klasy I e i Michał Przerwa z klasy I f. W związku z tym, że czworo uczniów uzyskało identyczny wynik, konieczne stało się przeprowadzenie dogrywki, z której zwycięsko wyszła Zuzanna Tomaszkiewicz z klasy I e. Troje uczniów z klas pierwszych zostało zakwalifikowanych do etapu powiatowego, który odbył się w Miejskim Gimnazjum 29 kwietnia.

Etap powiatowy konkursu przeprowadzony został w dwóch kategoriach: uczniów szkół podstawowych miasta i gimnazjów powiatu zambrowskiego. W kategorii szkół podstawowych w konkursie wzięło udział 9 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszego miasta oraz 6 uczniów gimnazjów – po 3 z Gimnazjum ZSO w Zambrowie i Miejskiego Gimnazjum nr 1. Uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 40 zadań.

Spośród uczniów szkół podstawowych I miejsce zajęła Gabriela Majchrzak, II miejsce Natalia Soczyńska, a III Piotr Tekliński. Wszyscy są uczniami p. Ewy Grajewskie z SP nr 5. Zwyciężczyni poprawnie odpowiedziała na 37 pytań.

Spośród uczniów gimnazjów po raz pierwszy wszyscy uczestnicy zajęli premiowane miejsca. I miejsce zajęli: Wiktoria Marciniak, Karolina Bagińska z Gimnazjum ZSO oraz Michał Przerwa z Miejskiego Gimnazjum nr 1. II miejsce zajęły Magdalena Hryńko i Zuzanna Tomaszkiewicz z MG 1, a III miejsce zdobył Marek Godlewski z Gimnzajum ZSO. Nauczycielem uczniów z Gimnazjum ZSO jest p. Wiesława Iwanicka. Najlepsi w kategorii gimnazjów uzyskali po 35 punktów.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 maja w trakcie uroczystego apelu w MG 1, poświęconego postaci Patrona szkoły oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

D. Grabowski

 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla