top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Historia gimnazjum
"Nazwę Cię Kościuszko"

Te słowa, zaczerpnięte z tytułu książki Barbary Wachowicz o podróży po Ameryce śladami Naczelnika, były mottem uroczystości nadania imienia Tadeusza Kościuszki Miejskiemu Gimnazjum nr 1, wręczenia sztandaru i odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Ceremonia ta odbyła się 5 maja 2001 roku, w 255 rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka i w piątym roku działalności szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 zainaugurowała swoją działalność 3 września 1996 roku. W związku z tym, że placówka otrzymała taki sam numer jak istniejąca w latach 1947-1970 "stara" dwójka, mieszcząca się na ul. Kościuszki i nosząca imię Naczelnika Insurekcji 1794 r. - społeczność szkolna postanowiła kontynuować tradycje poprzedniczki. Po reformie systemu edukacji i powołaniu Miejskiego Gimnazjum nr 1 został złożony wniosek o nadanie imienia, który Rada Miasta w dniu 27 lutego 2001 r. jednogłośnie zaakceptowała.

5 maja delegacje poszczególnych klas, rodzice i nauczyciele zgromadzili się na placu przed szkołą. Tutaj rozegrała się pierwsza część uroczystości - odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Oczekiwanie na rozpoczęcie imprezy umilała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego oraz występy grupy czirliderek. Dyrektor MZS Ryszard Ogrodnik powitał przybyłych gości - biskupa diecezji łomżyńskiej Tadeusza Zawistowskiego, Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, senatora Lecha Feszlera, posła Marka Kaczyńskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego - Sławomira Zgrzywę, rzecznika prasowego ministra edukacji narodowej Martę Chrostowską - Walenta, władze powiatu, miasta i gminy Zambrów, przedstawicieli placówek dydaktyczno - wychowawczych., rodziców. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał przewodniczący Rady Rodziców Sławomir Skrzypkowski oraz uczennice szkoły: Magdalena Bałazy i Ilona KaĽmierczak, po czym złożone zostały wiązanki kwiatów przez przedstawicieli władz, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Druga część uroczystości odbyła się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Na wstępie wprowadzone zostały poczty sztandarowe zambrowskich szkół. Wśród nich znalazł się również sztandar Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Następnie głos zabrał dyrektor Ryszard Ogrodnik, który przedstawił historię szkoły i powody ubiegania się o imię Naczelnika. W kolejnym punkcie uczeń kl. II H Michał Rzodkiewicz zaprezentował biografię Kościuszki, zaś przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Korzeniowski odczytał akt nadania imienia. Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali dyrektorowi i Samorządowi Uczniowskiemu sztandar szkoły, który został poświęcony przez biskupa Zawistowskiego. Podniosłą chwilą było ślubowanie na sztandar, które złożyli wyróżniający się uczniowie: Magdalena Bałazy, Łukasz Krajewski, Krzysztof Sacewicz, Aleksandra Romanek, Martyna Skrzypkowska, Katarzyna Strękowska, Mariusz Murawski i Adam Tymiński. Przyrzekali, że "Bóg, Honor, Ojczyzna będą dla nas najwyższą wartością". Następnie głos zabrali zaproszeni dostojni goście: marszałek Maciej Płażyński, senator Lech Feszler, poseł Marek Kaczyński, marszałek Sławomir Zgrzywa, biskup Tadeusz Zawistowski. W swoich wystąpieniach nawiązywali do postaci Tadeusza Kościuszki, wskazywali na dobrą pracę zambrowskiego samorządu lokalnego, dzielili się swoimi refleksjami na temat systemu wartości na progu XXI wieku. Dwa razy brawa przerywały przemówienie Sławomira Zgrzywy, gdy mówił o otrzymaniu dofinansowania z budżetu województwa na budowę basenu i tzw. małej obwodnicy Zambrowa. Odczytane zostały również listy od zaproszonych osób, które nie mogły przybyć na uroczystość: Marszałek Senatu RP Alicji Grześkowiak, wojewody Krystyny Łukaszuk, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego Krzysztofa Jurgiela, Ministra Edukacji Narodowej Edmunda Wittbrodta i podlaskiego kuratora oświaty Jarosława Zielińskiego. Wielką niespodziankę sprawiła Ryszardowi Ogrodnikowi rzecznik ministra edukacji, odznaczając dyrektora gimnazjum Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny przybliżający postać Patrona. Piękna recytacja, perfekcyjne wykonanie pieśni przez chór - to niewątpliwa zasługa uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali część artystyczną: Zdzisławy Czapskiej, Krystyny Pęskiej, Krystyny Ogrodnik i Andrzeja Knapkiewicza. Podniosłym momentem była recytacja wiersza przez Annę Konopkę przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego wykonującego, pod kierunkiem Zbigniewa Wiśniewskiego, poloneza z filmu "Pan Tadeusz". Na zakończenie uroczystości odbyło się prawykonanie hymnu gimnazjum. Słowa i muzykę napisał nauczyciel szkoły Andrzej Knapkiewicz. Po wyjściu z hali goście, rodzice oraz młodzież udali się na zwiedzanie wystawy poświęconej "starej" dwójce, Tadeuszowi Kościuszce oraz dokonaniom uczniów nowej dwójki i Miejskiego Zespołu Szkół prezentowanym w formie zdjęć.

Reakcja publiczności wypełniającej trybuny hali gimnastycznej, czyli uczniów, rodziców i nauczycieli, ich postawa, powaga świadcząca o głębokim przeżywaniu słów wypowiadanych przez zaproszonych gości i recytatorów, wskazywała, jak ważny był to moment w historii Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.

Dariusz Grabowski

 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_3.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla