top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
  • MG1 Zambrów
Symbole Miejskiego Gimnazjum nr 1

1. Miejskie Gimnazjum Nr 1 posiada:
   1) Sztandar,
   2) Godło,
   3) Hymn Szkoły,
   4) Ceremoniał Wewnątrzszkolny.

2. Sztandar Szkoły

Sztandar Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie imienia Tadeusza Kościuszki

Sztandar Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie imienia Tadeusza Kościuszki

1. Sztandar wprowadzany jest przez Poczet Sztandarowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność uczniowska.
2. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. Na wniosek samorządu uczniowskiego rada pedagogiczna ustala na 2 lata skład pocztu sztandarowego spośród wyróżniających się uczniów.
3. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.
    4. Insygnia pocztu sztandarowego:
    1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry,
    2) białe rękawiczki.
    5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń - ciemny garnitur, biała koszula. Uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice lub spodnie.
6. Harmonogram uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
    1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
    2) ślubowanie uczniów klas pierwszych,
    3) Święto Niepodległości,
    4) Święto Konstytucji 3 maja i Dzień Patrona Szkoły,
    5) uroczyste pożegnanie absolwentów i przekazanie sztandaru,
    6) uroczyste zakończenie roku szkolnego.
7. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych i innych.

3. Godło Szkoły

Godło Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie imienia Tadeusza Kościuszki

    1. Godłem Szkoły jest wizerunek Patrona - Tadeusza Kościuszki w owalu koloru czerwonego na złotej tarczy i napisy: na górze tarczy: Zambrów, wokół tarczy: Miejskie Gimnazjum Nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki.
    2. Godło Szkoły jest używane jako jeden z symboli MG Nr 1 i wykorzystywane przy sporządzaniu druków szkolnych, strony internetowej itp.
    3. Godło Szkoły opracował nauczyciel MG 1 Ryszard Krajczyński.

4. Hymn Szkoły
    1. Hymn Szkoły to utwór pt. "Kościuszko", do którego muzykę i słowa napisał nauczyciel MG 1 Andrzej Knapkiewicz.
    2. Hymn Szkoły śpiewany jest podczas uroczystości szkolnych.
    3. Tekst hymnu:


Jak rzeka szeroka czas historii płynie
Na naszym sztandarze błyszczy Twoje imię
Walczyłeś o dobro i żyłeś dla niego
Walczyłeś o sprawę narodu polskiego.

      ref.
      Kościuszko, Kościuszko tyś naszym patronem
      Kościuszko, Kościuszko tyś jest dla nas wzorem
      Nauką i pracą sławić Cię będziemy
      Żeśmy Ciebie godni, wszystkim pokażemy.

Porwałeś do walki naród zbuntowany
By zerwać caratu żelazne kajdany
Stałeś za armatą z Bartoszem pospołu
Dziś jesteś patronem naszej pięknej szkoły.

      ref.
      Kościuszko, Kościuszko tyś naszym patronem
      Kościuszko, Kościuszko tyś jest dla nas wzorem
      Nauką i pracą sławić Cię będziemy
      Żeśmy Ciebie godni, wszystkim pokażemy.

 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla