top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Project "Basic Culture" w MG 1

Zajęcia prowadzone z uczniami Miejskiego Gimnazjum nr 1 przez studentów od poniedziałku 18.03 do piątku 22.03. z międzynarodowej organizacji studenckiej AISEC odbywały się w ramach projektu edukacyjnego Basic Culture. Byliśmy jednym z 21 gimnazjów i liceów woj. podlaskiego. Realizowany projekt miał na celu szerzenie tolerancji , upowszechnianie przedsiębiorczości, zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat innych krajów i kultury, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności językowych i praktyczne posługiwanie się językiem angielskim.

Gościliśmy studentów z Albanii, Niemiec, Tajlandii, Tajwanu, Chin i Peru. Przez pierwsze trzy dni w zajęciach uczestniczyła większość klas I - III naszej szkoły (15 oddziałów). We czwartek i piątek swoje umiejętności językowe (w dwóch grupach) doskonaliło 56 uczniów, najbardziej aktywnych w zajęciach zespołów klasowych i posiadających największe umiejętności językowe. Realizacja projektu była obopólnie korzystna, zarówno dla uczniów ale i dla naszych gości, którzy mieli możliwość poznania Zambrowa i jego okolic.

Pobyt studentów z AISEC w naszym gimnazjum został zaplanowany przez grupę uczniów klas trzecich, którzy zorganizowali ich czas wolny, prezentując przede wszystkim kulturę, zwyczaje, obyczaje, atrakcje miasta Zambrowa i możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez zambrowska młodzież. We wtorek zorganizowany został kulig w Zbrzeźnicy, dla naszych gości była to największa atrakcja mając na uwadze regiony świata z których się wywodzili. A jeszcze jak na zamówienie, dopadało świeżego śniegu. Szczególnym wyzwaniem organizacyjnym było zapewnienie im odpowiednich, zimowych strojów. Już samo przebieranie się, było atrakcją, a wyjazd do Zbrzeźnicy, jazda saniami, sankami, konie i zabawy na śniegu zrobiły na gościach niesamowite wrażenie. We środę zapoznaliśmy ich z historią szkoły, historią Zambrowa m.in. prezentując izbę historyczną w Zespole Szkół nr 1 (zgromadzone pamiątki i prezentując makietę koszar) , wybrane budynki pokoszarowe, zambrowskie pomniki. Wieczorną atrakcją było wyjście na basen i seans filmowy do Centrum Kultury. Zaprosiliśmy studentów aby dwie noce spędzili w naszych domach, aby poza polską kuchnią, zobaczyli jak mieszkamy, jak wyglądają nasze rodzinne domy, a przy okazji mieliśmy jeszcze więcej czasu na doskonalenie języka i umiejętności porozumiewania się. We czwartek (po zajęciach warsztatowych)wspólny udział w imprezie szkolnej zorganizowanej z okazji święta wiosny w hali sportowej naszej szkoły, spotkanie z Burmistrzem Miasta Zambrów. Po południu wizyty w miejscach, gdzie m.in. my i nasi starsi koledzy spędzają czas wolny - karaoke w pubie "Amader", zajęcia na ściance wspinaczkowej w Zespole Szkół nr 1 i wspólna kolacja w pizzerii "Diavolo". W piątek (niestety) już ostatnie zajęcia warsztatowe, wspólny obiad w stołówce szkolnej i krótkie spotkanie pożegnalne przy kawie, herbacie i wspaniałym torcie specjalnie przygotowanym przez naszą Panią J. Ługowską. W czasie spotkania wręczyliśmy gościom przygotowane przez nas upominki.

Wszystkim nam - uczniom i naszym gościom, pozostaną niezapomniane wspomnienia, ale i pogłębione umiejętności językowe. Wielu spośród z nas, doceniło wielką wartość praktycznych umiejętności językowych w codziennym porozumiewaniu się. Mamy nadzieję i zapewnienie, że kolejne roczniki uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki również będą mieli szanse udziału w podobnych projektach edukacyjnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji pobytu naszych gości w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Zambrowie:
 • p. Milewskim - Pizzeria "Diavolo",
 • p. Brulińskim - Pub "Amader", p. Mirosławowi Gryka, p. Janowi Sokołowskiemu (za organizację Karaoke),
 • dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 im. S. Roweckiego "Grota", p. Andrzejowi Słabemu ,p. Piotrowi Głuszczowi
 • p. M. Konopka i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury,
 • p. Burmistrzowi Miasta Zambrów,
 • Radzie Rodziców przy MG 1
 • nauczycielom naszej szkoły: p. M. Kotowskiej, p. M. Starzyńskiej, p. M. Orłowskiej, p. A. Selerowskiej, p. S. Sakowicz, p. J. Ługowskiej, p. M. Gontarskiemu, p. A. Gutowskiemu, p. J. Jastrzębskiemu, p. A. Białej, p. K. Ogrodnik,
 • pracownikom kuchni naszej szkoły, za serwowanie specjalnie przygotowywanych obiadów

Szczególnie dziękujemy rodzicom za zapewnienie noclegów i przyjęcie gości w swoich domach Państwu Kapicom, Państwu Bałazym, Państwu Selerowskim, Państwu Gontarskim.
Dziękujemy przedstawicielstwu AISEC Polska - Komitet Lokalny Białystok, że dostrzegło nasze gimnazjum i uwzględniło w realizacji projektu "Basic Culture" a dyrektorowi szkoły - za podjęcie bardzo słusznej decyzji o przystąpieniu do projektu, a p. wicedyrektor - Ewie Gontarskiej i p. M. Kotowskiej za koordynację jego realizacji i pięciodniowe niemalże całodzienne sprawowanie opieki, a przedstawicielom mediów za relacje z realizacji projektu.

Dziękujemy!
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_1.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla