top
logo


                 

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej MG1

Zapraszamy na Zambrowski Portal Internetowy

Zapraszamy na Stronę Zambrowską

Zapraszamy na stronę powiatu zambrowskiego

Zapraszamy na stronę województwa podlaskiego

 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
 • MG1 Zambrów
Obchody Święta Niepodległości

Uroczystości szkolne z okazji Święta Niepodległości w Miejskim Gimnazjum nr 1 zorganizowano we czwartek - 8 listopada. W tym dniu odbyły się dwa uroczyste apele szkolne w których uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie z klas I, II i III pod kierunkiem p. Zdzisławy Czapskiej – nauczycielki języka polskiego i p. Mariusza Gontarskiego – nauczyciela historii, oprawę muzyczną zrealizował zespół wokalny "Gama" pod opieką p. Mariusza Prusińskiego i p. Krystyny Ogrodnik.

Każdą z uroczystości rozpoczynało wprowadzenie sztandaru szkoły, wykonanie hymnu narodowego i krótki rys historyczny o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku przedstawiony przez p. Dariusza Grabowskiego – wicedyrektora szkoły i nauczyciela historii.

W czasie uroczystości szkolnych uczniom klas trzecich - uczestnikom grupy realizującej projekt pt. "Niech każdy się dowie, jak (w Zambrowie) dbać o zdrowie" , który okazał się najlepszym projektem na przeglądzie ogólnopolskim w Zakopanem (27 października 2012 r.) opiekunka projektu – p. Anna Biała – nauczycielka świetlicy i p. Ryszard Ogrodnik – dyrektor szkoły wręczyli dyplomy przekazane przez dyrektora projektu "e- Akademia Przyszłości".

Dekorację hali na apele szkolne przygotowali: p. Wojciech Rusiecki – nauczyciel plastyki i p. Andrzej Trochimowicz – nauczyciel informatyki, a poczty sztandarowe - p. Edyta Marchelska – nauczycielka języka angielskiego. Nagłośnienie zapewnił p. Jan Sokołowski. Należy dodać, że uroczystość i część artystyczna została sfilmowana, dzięki uprzejmości p. Dariusza Ceckowskiego – rodzica naszej szkoły i właściciela firmy Studio Video-Foto "Pro-Film" dzięki temu już wkrótce będziemy mogli zamieścić krótkie migawki z naszej uroczystości.

Wcześniejsza organizacja uroczystości szkolnych wiązała się m.in. z udziałem uczniów w VI konkursie poezji i pieśni patriotycznej w III LO w Łomży oraz przygotowaniami do koncertu słowno – muzycznego zaplanowanego na 10 listopada i realizowanego wspólnie z PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w sali widowiskowo – kinowej zambrowskiego centrum kultury, połączonego z podsumowanie konkursu historycznego pt.”Zambrów w czasie II wojny światowej” który organizowaliśmy pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zambrów. Organizatorem konkursu był p. Mariusz Gontarski – nauczyciel historii w MG 1 i p. Krystyna Ogrodnik – nauczyciel biblioteki.

Od kilku lat Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. W. Lutosławskiego organizowała koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości i zapraszała recytatorów z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki do udziału w tych koncertach. W bieżącym roku, dyrektorzy szkół (p. Krzysztof Witkowski i p. Ryszard Ogrodnik), korzystając z uprzejmości p. Burmistrza Miasta Zambrów – p. Kazimierza Dąbrowskiego i gościnności p. Marty Konopka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zaprosili na koncert do sali widowiskowo – kinowej zambrowskiego "Centrum Kultury".

Koncert składał się z trzech części: montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej i recytatorów z naszego gimnazjum, podsumowania i wręczenia nagród laureatom organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Zambrów konkursu historycznego pt. „Zambrów w czasie II wojny światowej” oraz wspólnego śpiewania z zespołem wokalnym „Gama” najpopularniejszych pieśni patriotycznych i wojskowych. Koncert rozpoczęli dyrektorzy obu szkół, którzy powitali gości, przybyłych mieszkańców miasta, rodziców i uczniów, przekazując prowadzenie koncertu Marcie Dunikowskiej i Katarzynie Buczkowskiej – uczennicom naszego gimnazjum. Trzeba przyznać, że koncert został poprowadzony bardzo profesjonalnie. Części słowno – muzycznym rozpoczął i zakończył występ chóru PSM I stopnia w Zambrowie. W trakcie koncertu swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali Natalia Wojciechowska (skrzypce), Maria Godlewska (fortepian), Julii Dębek (skrzypce), Jakub Sutkowski (akordeon), i duet: Krzysztof Wiaksa (gitara) i Katarzyna Szeligowska (flet) – uczniowie szkoły muzycznej, a fragmenty prozy i utwory poetyckie recytowali uczniowie MG 1: Patryk Bołtryk, Joanna Kapica, Oliwia Berbachowska, Inga Modzelewska, Paulina Wojtal. Część muzyczną przygotowali nauczyciele: p. Ewa Bołtuć, p. Beata Stankiewicz, p. Anna Szymczukiewicz , p. Mariola Zalewska , p. Piotr Dąbrowski, p. Adam Januszkiewicz , p. Wiesław Saniewski , p. Andrzej Sokołowski – nauczyciele PSM, a recytatorów nauczyciele języka polskiego i biblioteki w MG 1: p. Zdzisława Czapska, p. Krystyna Pęska, p. Krystyna Ogrodnik. W drugiej części wyniki konkursu historycznego pt."Zambrów w czasie II wojny światowej" zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zambrów przedstawił p. Mariusz Gontarski – nauczyciel historii w MG 1. Laureatami konkursu zostali:
 • w kategorii szkół podstawowych:
  • Dawid Trzeciak z SP4 – I miejsce,
  • Piotr Tekliński z SP5 – II miejsce,
  • Michał Przerwa z SP4 – III miejsce,
 • w kategorii gimnazjów:
  • Piotr Kuczałek z MG1 – I miejsce,
  • Karol Zakrzewski z MG1 – II miejsce,
  • Klaudia Krajewska z MG1 – III miejsce,
 • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
  • Łukasz Tabędzki z ZS1 – I miejsce,
  • Bartosz Dmochowski z ZS1 – II miejsce,
  • Agnieszka Targońska z ZSO i Michał Stańczak z ZS1 – trzecie miejsce.


Nagrody ufundowane przez Burmistrz i Radę Miasta Zambrów, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Fundację "Tradycja i rozwój" w Zambrowie, p. Stanisława Nowackiego – TEPSA NET – "Pajączek", wręczali laureatom przedstawiciele reprezentujący sponsorów - p. K. Dąbrowski - Burmistrz Miasta Zambrów, R. Kozłowski, M. Gliński, p. S. Nowacki i dyrektor MG 1 – p. R. Ogrodnik. W czasie wręczania nagród dziewczęta z zespołu wokalnego "Gama" rozdały wśród publiczności, specjalnie przygotowane śpiewniczki z tekstami najpopularniejszych piosenek patriotycznych i żołnierskich i rozpoczęła się ostatnia część uroczystości – wspólne śpiewanie. Śpiewniczek pt. "Pieśni z którymi szliśmy do Niepodległości", przygotowany przez p. Krystynę Ogrodnik i p. Andrzeja Trochimowicza zilustrowany zdjęciami p. Waldemara Radomskiego i z publikacji "Garnizon Zambrów", sfinansowano ze środków Banku Spółdzielczego w Zambrowie i Urzędu Miasta Zambrów.

Zespół wokalny "Gama" z MG 1 przy akompaniamencie p. Mariusza Prusińskiego wykonał m.in. takie utwory jak: "Wojenko, wojenko", "Pierwsza kadrowa", "Przybyli ułani pod okienko", "Piechota", oraz dwa utwory z przygotowywanej płyty z piosenkami patriotycznymi przez zespół wokalny – "Hej, hej ułani” i "Białe róże". Wykonywanym utworom towarzyszyły fragmenty przygotowanych filmów historycznych z okresu początku XX wieku, oraz prezentacje multimedialne zdjęć z przedwojennego okresu funkcjonowania zambrowskich koszar wojskowych i uroczystości patriotycznych z udziałem żołnierzy ze szkól podchorążych stacjonujących w naszym mieście. Szczególne wrażenie wywarła prezentacja ukazująca zdjęcia z wydarzeń z września 1939 roku z okolic Zambrowa i zniszczonego przez działania wojenne miasta. Koncert zakończyła Paulina Talarska wykonując utwór J. Kondratowicza i K. Klenczona pt. „Biały krzyż” zilustrowany obrazami miejsc pamięci narodowej z różnych wydarzeń historycznych z terenu powiatu zambrowskiego i naszego regionu. Prezentacje przygotowane przez Bartłomieja Skarzyńskiego – ucznia III klasy naszej szkoły i p. Andrzeja Trochimowicza – nauczyciela informatyki.

W imieniu dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 1 dziękujemy dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie za zaproszenie do udziału w koncercie słowno - muzycznym i współpracę przy jego realizacji. Dziękujemy Burmistrzowi i Radzie Miasta Zambrów, p. dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, Bankowi Spółdzielczemu w Zambrowie, Instytutowi Pamięci Narodowej w Warszawie, Fundacji „Tradycja i rozwój” w Zambrowie, p. Stanisławowi Nowackiemu – TEPSA NET – "Pajączek" Radzie Rodziców przy Miejskim Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie za sponsorowanie konkursu historycznego i wydanie śpiewniczka, pracownikom "Centrum Kultury w Zambrowie" za okazaną pomoc, życzliwość i profesjonalną obsługę w czasie realizowanych prób i koncertu. Dziękujemy portalowi internetowemu „zambrow.org” i TV „Narew” za patronat medialny.

Delegacja szkoły uczestniczyła również w obchodach miejskich Narodowego Święta Niepodległości organizowanych w dniu 11 listopada 2012. Uczestniczył w nich poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Powstania Styczniowego. Uroczystość miejska przy pomniku prowadził – p. D. Grabowski – wicedyrektor naszej szkoły.
 

Zdjęcie na dziś...

wiosna_5.jpg

RODO

Rok szkolny 2018/19

Sukcesy uczniów

Dla nauczyciela


bottom

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie 2011                            Powered by Joomla